Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    stefan
Článek
    Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Carboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic)
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Conceptual geochemical models of groundwater chemistry against aquifer mineralogy (Stephanian-Autunian sedimentary rocks, the Intra-Sudetic basin, SW Poland)
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    The first partially articulated amphibian (Temnospondyli: Dissorophoidea) from the Líně Formation (Stephanian C; central Bohemia)
    Formování sedimentační pánve permokarbonu boskovické brázdy a vývoj svrchnostefanské sedimentace v rosicko-oslavanské pánvi
    Fossil calcretes in the Permocarboniferous sequence; Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
    Late-Variscan Extensional Collapse in South Bohemian Moldanubian Zone
    Litofaciální charakteristika ledeckých arkos mšenské pánve
    Macrofloral and palynological criteria for recognising the Westphalian-Stephanian boundary
    Modes of Occurrence of Sulfide Minerals and Chalkophile Elements in Several High-Sulfur Czechoslovakian Coal
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    New findings of Neuropteris cordata Brongniart with cuticles from the Stephanian of the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    O mineralizacji uranowej w permo-karbonie depresji sródsudeckiej
    Ökostratigraphische Bioevents im Grenzbereich Stephanium/Autunium (höchstes Karbon) des Saar-Nahe-Beckens (SW-Deutschland) und benachbarter Gebiete
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
    Paleogeography of the Krkonoše Piedmont Basin in the Uppermost Carboniferous and Lower Permian: Implications to Late Variscan development of N.-E. Bohemian Massif.
    Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi (03-42 Trutnov)
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 1, Einführung und Keilblattpflanzen (Sphenophyllales)
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 2, Calamiten und Lepidophyten
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 3, Farne
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 4, Farnsamer und Farnlaub unbekannter taxonomischer Stellung
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 5, Ginkgophyten, Coniferophyten
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 6, Wurzeln und fertile Organe. Algen und Bakterien. Vegetation
    Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Společenstva flóry, miospor a megaspor z kounovských vrstev u Kněževsi (rakovnická pánev) (12-13 Jesenice)
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part I - Miospore assemblages from the Ři-21 and Ři-23 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II - Miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Výzkum stefanské fauny z vrtů ve středočeských limnických pánvích