Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    stilpnomelan
Článek
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Monazit v silikátových Fe-rudách typu Lahn-Dill u Chabičova (14-44 Šternberk)
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Stilpnomelane from the proterozoic of the Krkonoše Mts
    Výskyt barytu ve stilpnomelanové Fe-rudě z důlní míry Prokop u Šternberka (14-44 Šternberk)