Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    stlačitelnost
Článek
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve