Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    strážecké moldanubikum
Článek
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    CO2-bearing cordierite of Moldanubian leptynite rocks series from Horní Bory, Czech Republic
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Lokalita Žďár nad Sázavou - obecný opál a chalcedon
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Metamorphosed ferrogabbros of the West-Moravian Moldanubicum
    Mineralogical-chemical characteristics of carbonate from pegmatites near Dolní Bory, Western Moravia
    Mineralogické zajímavosti z dolu Olší, JV od Dolní Rožínky
    Opál a chalcedon ze Skleného nad Oslavou
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Turmalíny z miarolových pegmatitů západní Moravy
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov
    Uranová mineralizace v okolí Tasova
    Zajímavé minerály uranu ložiska Rožná