Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    stratigrafie
Článek
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Addition to stratigraphy of Borinka Limestone in the Hainburg Mountains
    Algoritmické modelování horninového prostředí
    The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units
    Andegavia simplex Pillet 1972, Sagittapeltis triangularis Kim 1997 und einige ähnliche Taxa (Scutelluidae; Trilobita; spätes Unterdevon): Morphologie, Systematik und geografische Verbreitung
    The Apoyeque silicic strato-shield volcano, Nicaragua
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
    Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    The Beroun complex and the Lower Pleistocene stratigraphy
    Beziehungen zwischen pleistozäner Archäologie und Stratigraphie (Abstrakt)
    Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
    Bohemian Cretaceous Basin
    The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their structural and facial development in the Alpine-Carpathian border zone
    V Calgary o eventech v geologické historii
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Co nového v práci Subkomise pro stratigrafii karbonu při IUGS?
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Comments on the GSSP for the basal Emsian stage boundary: the need for its redefinition
    Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Republic"
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Conodont Fauna from the Pragian/Emsian boundary in the Mramorka and Stydlé vody Quarry (Barrandian, Czech Republic)
    Correlation of European glaciations and their relation to the deep-sea record
    Correlation of the Jurassic/Cretaceous Boundary Beds in the Tatric Units of the Malé Karpaty Mountains with Their Counterparts in other Western Carpathian Sections
    Correlation of the Quaternary pedostratigraphy from western to eastern Europe
    Czech pollen database (PALYCZ)
    Čertova pec a její fauna
    Činnost Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v období červen 1991-květen 1992
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Demonstrations of the Kačák event (Middle Devonian, uppermost Eifelian) at some Barrandian localities
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
    The Devonian brachiopod collections of Portugal - a palaeontological heritage
    Dévonien
    Diatomová sedimentace v j. části třeboňské pánve (33-11 Třeboň)
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Earliest Pragian (Early Devonian) corals and stromatoporoids from reefal settings in the Cantabrian Zone (N Spain)
    Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    First homalonotid trilobites from the Devonian of Bohemia and their significance
    The first large geological map of Central and Eastern Europe (1815)
    Fluviální sedimenty Holštejnského údolí
    The Foredeep Miocene of Bou Sefra in Northern Tunisia
    Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, trenadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu) : 12-34 Hořovice
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Furth bei Göttweig
    Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for "punctata" equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
    Gastropods and tergomyans from the Upper Ordovician (Viru-Harju) of the Fagelsang area, Scania, southern Sweden
    General problems of the TB (Teplá-Barrandian) Precambrian, Bohemian Massif, the Czech Republic
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Geologická stavba Kubínskej hole (Orava)
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
    Geologický podklad a vývoj
    Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
    Geologický vývoj území České republiky
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Geology and Stratigraphy of the Carpathian Flysch Belt in Moravia
    Geology of Metapán volcanic field NW El Salvador
    Geology of the Nha Trang area, Southern Vietnam
    Geology, tectonic evolution and Late Palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview
    Geometry and sequence of thrusting in the Subalpine Molasse of western Austria and Bavaria
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    Index of the Devonian Correlation Table, 1996-2008
    Introduction
    Introduction of the Memorial Volume in Honour of Professor Ivo Chlupáč
    Introduction to the Pre- Symposium Excursion (part I): The Peri-Gondwanan Basement of the Saxothuringian Composite Terrane
    Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jubileum Čeňka Zahálky
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 4, Die eo- und oligozänen Vertreter der Gattung Triptychia, nebst Bemerkungen zur Ökologie und geo- bzw. stratigraphischen Verbreitung der Filholiidae sowie zur Evolution der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Karbon žatecké deprese
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Die Kreide der Elbtalzone
    Křídové sedimenty na Kolínsku, Kutnohorsku a v okolí Uhlířských Janovic (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Křídové sedimenty v jv. části listu 13-41 Čáslav
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-411,413 Přední Výtoň (32-41 Vyšší Brod)
    Kvartérní sedimenty na území listu 33-112 Chlum u Třeboně (33-11 Třeboň)
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Ladislav Marek 1928-1995 - in memoriam
    Late Devonian stratigraphy and global events at Boulongour Reservoir (Uygur Autonomous Region, Xinjiang, China)
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
    Late Permian-Liassic Megasequence AP6
    Late Tithonian-Early Turonian Megasequence AP8
    Late Toarcian-Early Tithonian (Mid-Late Jurassic) Megasequence AP7
    Late Turonian-Danian Megasequence AP9
    Latest Eocene-Recent Megasequence AP11
    Lithostratigraphic and Paleogeographic Development of the Mesozoic Sequences in the Malé Karpaty Mountains
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Lovci mamutů na Donu : kde žili a jak
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Lower Paleozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks
    The Lower Pannonian sands and Pannonian-Sarmatian boundary in the Matzen area of Vienna Basin
    Magnetic minerals, an origin of RMP and palaeomagnetism of volcanic rocks
    Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski
    Memorial to Prof. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931-2002)
    Mezinárodní kolokvium o událostech při hranici cenoman-turon (Grenoble 24.-26.5.1991)
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Microfacies and microbiostratigraphy of the Oxfordian-Lower Kimmeridgian, on the basis of cadosinids and stomiosphaerids in the Czestochova region of Poland
    Middle Devonian trilobites from Čelechovice in Moravia (Czechoslovakia)
    Middle Palaeocene-Eocene Megasequence AP10
    Mimořádné události v geologické historii Země
    Miocene and its basement in sulphur-bearing areas of marginal part of the Carpathian Foredeep - a summary
    Miocene deposits of the Carpathian Foredeep (according to results of oil and gas prospecting)
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Mystery of the Prague Fault
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Názory na současné členění karbonu
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    New findings on Lower Cretaceous ribbed ammonites of Štramberk Limestone from the Kotouč Quarry near Štramberk (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
    New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice Furrow (Czecho-Slovakia)
    New information on stratigraphy of the Carboniferous
    New remarks to the stratigraphy of the Shalair Valley
    New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    The Noetsch-Veitsch-North gemeric zone of Alps and Carpathians: correlation, paleogeography and significance for Variscan orogeny
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)
    Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Nové vydání mezinárodních zásad stratigrafické klasifikace
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Occurrences of natural hydrocarbons at the Variscan level of the central and adjacent southern parts of southeastern slopes of the Bohemian Massif
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Once more on the age of the Andělská Hora Formation in the Nízký Jeseník Mts.
    The Ordovician of Central Europe in a new stratigraphical context
    Ordovician of the Prague Basin (Barrandian area, Czechoslovakia)
    Palaeogeographic distribution of Ordovician hyoliths
    Palaeomagnetic timing of the Lower Miocene sediments from the Carpathian Foredeep (borehole Nosislav-3)
    Paleogeography of the Neogene in the Vienna Basin and the adjacent part of the foredeep
    Paleomagnetic stratigraphy of the Tertiary of the Cheb Basin (W.Bohemia)
    Paleomagnetické určování stáří geologických objektů
    Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic
    Palynostratigraphy of the upper part of the Lower Carboniferous flysch succession in the the eastern part of the Moravian-Silesian zone (Nizky Jesenik Mts.; Czech Republic)
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich
    The Plio/Pleistocene boundary in the continental sediments of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Pomníčky a pamětní desky geologické minulosti
    Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika
    Preliminary excavation results in the Dzerav skala Cave near Plavecký Mikuláš in 2002
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Problem of the Miocene/Pliocene boundary as arising from palynostratigraphic studies from Gojna (Southwestern Poland)
    Proetid trilobites from the Lower Devonian (Pragian) Ihandar Formation, Anti-Atlas, Morocco
    Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem
    Professor Musil - 75
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Quaternary Deposits
    Quaternary palaeogeography of the northern part of Mesopotamia
    Rebuilding of the shallow water dwellers : Otomari-Kačák and Kellwasser events
    Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    Regional chemostratigraphic key horizons in the macrofossil-barren siliciclastic lower Miocene lacustrine sediments (Most Basin, Eger Graben, Czech Republic)
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Rekultivační substráty Sokolovska
    The Relationship of the Flysch of the Western Carpathians and the Eastern Alps
    Report by Working group on the Regional Classification of the Western Carpathians at the Czech Stratigraphic Commission
    Revision of the Hexacrinitidae (Crinoidea) based on a classical Lower Givetian crinoid deposit (Gerolstein, Eifel/Germany)
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän des Chomutov Beckens - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla)
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
    Sediments of the Miocene (mainly Badenian) in the Matzen area in Austria and in the southern part of the Vienna Basin in Czechoslovakia
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data
    Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    Silurian organic-walled microfossils in the Prague Basin (Barrandian area): their localities, literature and distribution
    Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti?
    Současný stav základního chronostratigrafického dělení
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafické škály evropského plio-pleistocénu
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Stratigrafický výzkum
    Stratigraphical interpretation of the paleomagnetic measurements of the porcellanites in the Most Basin, Czech Republic
    Stratigraphy and Tectonics of the Lower Cretaceous Limestones in the Driny Cave Section(Vysoká Unit, Malé Karpaty Mts.)
    Strihovské zlepence a juhomagurská kordiléra
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS
    Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
    Súčasné problémy a trendy chronostratigrafie paleogénu (Abstrakt přednášky)
    Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
    Svrchní křída severovýchodních Čech (04-33 Náchod, 04-31 Meziměstí)
    Svrchnokřídové sedimenty na listu mapy 1:50 000 Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Sympozium o triasové stratigrafii
    The Tachlovice Fault - a well documented thrust in the Barrandian
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
    Tektonické okná obalovej sekvencie Velkej Fatry
    Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe
    Tilting of Devonian Carbonate Platform along Eastern Borders of the Bohemian Massif: Evidence and Possible Explanations
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Upper Carboniferous miospores near Slaný, Kladno Basin, Part III - Summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Upper Cenozoic deposits at the foot of the Krušné hory Mts
    Urgon Kavkaza i Zapadnych Karpat
    Urgonian facies in the West Carpathians
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    Vertebrate biozonation of the Permo-Carboniferous lakes of the Czech Republic - new data
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
    Veterlínsky alebo veternícky?
    Volcanic history of the Conchagua peninsula (eastern El Salvador)
    Volcaniclastic rocks of the Upper Silesian Basin (Czech Rpublic and Poland): State of the art
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče
    Vzpomínka na Miroslava Váněho
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu v Krakově
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
    Zásady české stratigrafické klasifikace, 3.vydání
    Závěrečná konference projektu IGCP 216 Global Bio-Events
    Das "Zeitlineal" massgeblich für GSSPs Kalibrierungen - eine formatierte Korrelationstabelle als chronostratigraphisher Standard
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat