Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    stromatolit
Článek
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Anatomy of biologically mediated opal speleothems in the World's largest sandstone cave: Cueva Charles Brewer, Chimantá Plateau, Venezuela
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Morfologie mítovských stromatolitů
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    Proterozoické buližníky: stiriolity nebo silicifikované krusty?
    Tremadocian Fe stromatolites of the Prague Basin (Czech Republic): The oldest record of hydrothermal vent communities
    Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems