Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    studie případová
Článek
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies : a state of the art
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru