Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    suťový proud
Článek
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Debris flows and lahars in the volcanic area of the České středohoří Mts.
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
    Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Pokrywy głazowo-blokowe zachodnich Karkonoszy w rejonie Szrenica - Śnieżne Kotły
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Reliéf a geomorfologie
    Selenite-gypsum microbialite facies and sedimentary evolution of the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Spływy gruzowe w północnej części Karkonoszy
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech : 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)