Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sucho
Článek
    The development of mean water chemistry and the significance of acid episodes during 15 years of declining acid deposition
    Extreme droughts in central Europe in the preinstrumental period
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Sucho se živí suchem
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy