Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sudetské svrchní paleozoikum
Článek
    Conceptual geochemical models of groundwater chemistry against aquifer mineralogy (Stephanian-Autunian sedimentary rocks, the Intra-Sudetic basin, SW Poland)
    Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic
    Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SW Poland) derived from geochemical modelling and isotopic studies
    Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
    The geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without cenozoic sediments), 1:100 000 - an example of German-Czech-Polish cooperation
    Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
    Geomorfologie přírodní rezervace Rohová na Hřebečovském hřbetu
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
    Śródsudecka strefa uskokowa - przyklad przesuwczej granicy terranów
    Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve