Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sulfidy
Článek
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Antimonit a jiné zajímavé nerosty z Osoblažska
    Antimonitové výskyty u Hynčic pod Sušinou a Jakubovic u Štítů
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Asociace minerálů stříbra z mladších žilek ložiska Horní Město u Rýmařova
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Barytokalcit ze Stříbra
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Borovec - několik poznámek k mineralogii lokality
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif)
    Compositional data for Bi-Pb tellurosulfides
    The crystal structure and compositional range of mckinstryite
    Crystal structure of argentopyrite, AgFe2S3, and its relationship with cubanite
    The crystal structure of roxbyite, Cu58S32
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    Effect of stacking disorder on the profile of the powder diffraction line
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    The Fe-Mo-Nb-S system: Phase relations of edgarite
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Geochemical characteristics of sulphidic mineralizations related to the Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
    Gold and associated tellurides from the Gold hawk Mine Val d Or area, Quebec
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Hrubé Vody (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrotermální zrudnění v lomu u Pohořan (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
    Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Krupkait - povstání z popela
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Kutná Hora a zlato
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Low-temperature magnetic properties of the Neuschwanstein EL6 meteorite
    Ložisko Borovec u Štěpánova (štěpánovský revír)
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Ludwigit a hulsit z Krušných hor
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Měďnaté minerály z Kolína
    Metamorphosed black shales of the Moldanubicum as the environment of syngenetic and epigenetic mineralization (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Minerál akantit-argentitové řady ze Zlatých Hor
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogická charakteristika výskytů bournonitu na Bytízských polymetalických žilách (uranové ložisko Příbram)
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (X) - Měďný u Vernířovic
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Mineralogy of recently formed sublimates from Kateřina colliery in Radvanice, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. III. First indication of complete miscibility between tennantite and giraudite
    Mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Minerals of the system Bi-Te-Se-S related to the tetradymite archetype: review of classification and compositional variation
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály činného lomu u Zbraslavi
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály křídové pánve okresu Rychnov nad Kněžnou
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály meteoritů
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Minerály selenu na uranovém ložisku Zadní Chodov
    Minerály stříbra
    Minerály stříbra I: ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra příbramského uranového ložiska
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály stříbra z ložiska Aktepe v Uzbekistánu
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Moravský porcelanit
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Nález železem bohatého sfaleritu ve skarnu na Holém vrchu ve Vlastějovicích u Zruče nad Sázavou
    Natural SnGeS3 from Radvanice near Trutnov (Czech Republic): its description, crystal structure refinement and solid solution with PbGeS3
    Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Neobvyklá nerostná asociace v barytu žilného distriktu Maider (jižní Maroko)
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály tišnovských barytových žil
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán
    Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora
    The origin of gold-bearing veins in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Origin of sulphides in volcano-sedimentary complex of the Bohemian Upper Proterozoic
    P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Parageneze zlata ze Zlatých hor a Zlatého Chlumu u města Jeseníku
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    The Pb-Zn Deposits Connects with the Rejuvenation of the Staré Město-Kletno-Marcinków Fault Zone
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    PGE distribution in massive sulfide deposits of the Iberian Pyrite Belt
    PGE fractionation in seafloor hydrothermal systems: examples from mafic- and ultramafic-hosted hydrothermal fields at the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
    Phase Relations among Selenides, Sulfides, Teplurides, and Oxides: II. Applications to Selenide-Bearing Ore Deposits
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Prachovické kalcity
    Pražské millerity
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie antimonu
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Rudní akcesorie hornblenditu z údolí Medvědího dolu (Hrubý Jeseník) (14-24 Bělá p.Pradědem)
    Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Sb-mineralizace v Koroužném u Štěpánova nad Svratkou
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Schichtengebundene und stratiforme Vererzungen der Erzgebirgisch-Fichtelgebirgen Antiklinale : Historischer Bezug-Kennzeichnung - genetische Aspekte
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Siegenit z dolu Staříč
    Simultaneous refinement of two components of an exsolution intergrowth: crystal structures of the lindströmite - krupkaite pair
    Skarnové ložisko "U černé rudy" u Malešova
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Sn-, Bi- and Ag-minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic massif (Silesicum, Czech Republic)
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic)
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Staré důlní práce v údolí Javorné (Hrubý Jeseník) : 14-224 Jeseník
    Der Steinbruch am Hügel Kněžský bei Těškov in Böhmen/Tschechien
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    Stratigraphic variation of complex impurities in platform limestones and possible significance of atmospheric dust : a study with emphasis on gamma-ray spectrometry and magnetic susceptibility outcrop logging (Eifelian-Frasnian, Moravia, Czech Republic)
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Stříbrné kyzy a jejich postavení na polymetalických žilách
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Stříbrný důl v Mikulově v Krušných horách
    Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu
    Stříbro stratiformních ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium paleofluid v hydrotermálních projevech barrandienského svrchního proterozoika
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje)
    Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
    Sulphide mineralization in Žacléřské Boudy (SE metamorphic cover of the Karkonosze granite): results of regional or contact-metamorphic activity
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Štola Na Stříbrné u Českého Šternberka
    Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Tučekit - sulfid niklu a antimonu - pojmenovaný podle Dr. K. Tučka
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Úloha intersticiální mědi v sirnících řady chalkopyritu, bismutinu a pavonitu
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyt scheelitu v zelených břidlicích na sulfidickém Pb-Zn-(Ag) ložisku Oskava v Jeseníkách (14-42 Rýmařov)
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Využití flotace pro separaci sulfidických minerálů
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
    Želešice - abandoned quarry