Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    surovina perspektivní
Článek
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova
    Uhlovodíky ze dna moře : Strach z energetické krize zažehnán?