Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    suroviny cihlářské
Článek
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Göllersdorf - Ziegelei und Tonbergbau Wienerberger. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Nerostné suroviny
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Die Typuslokalität der Laaer Serie. 17
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Zellerndorf - aufgelassene Ziegelei. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn