Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    suroviny perspektivní
Článek
    Drahé a ozdobné kameny Syrské arabské republiky
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Jak dál v geologii?
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.