Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    suroviny vzácných zemin
Článek
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
    Haleniusite-(La) from the Bastnäs deposit, Västmanland, Sweden: a new REE oxyfluoride mineral species
    Lovozerský alkalický masív
    Ložiska loparitu Lovozerského masívu v Ruské republice
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988