Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    suspenze
Článek
    The analysis of the suspended and dissolved load in the Berounka river catchment area
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Clay and accompanying minerals suspended and deposited in the Danube, Bratislava
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Dissolved Load of a Central Himalayan Forest Headwater in an Experimental Catchment, India
    Distribution of medium-sand particles in flow above erodible bed at high shear stress
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Erosion of plane bed by sand slurry current in pipe
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Foraminifera and calcareous nannoplankton from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" in the Central Paratethys
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
    Geochemistry of suspended matter and clay fraction of muds in rivers of Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    Phyllosilicates in rivers: results of weathering, erosion, transportion and deposition
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Stromatactis cavities in sediments and the role of coarse-grained accessories
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    The uptake of trace amounts of uranium and radium on some river suspension components
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup