Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    svah
Článek
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    6 - Hrazená jezera v Zápechové
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial processes and slope-channel coupling: A case study from the Carpathian Mountains (Czech Republic)
    Computation of ray amplitudes in radially inhomogeneous media with sloping Earth surface
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    The geomorphological effects of heavy rainfalls and flooding in the Polish Sudetes in Juli 1997
    Geomorphological research at Machu Picchu
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Investigations into the mechanism of translational bloc-type slope movements
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
    Kvantitativní analýza morfologie svahů - srovnávání rozdělení četností sklonu svahů tří povodí jižní Moravy
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landslide risk in the city of Zlín
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Nebezpečí ztekucení svahů odkališť
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Observations of subsurface hillslope flow processes in the Jizera Mountains region, Czech Republic
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    Optimalizace svahů
    Piping in loess-like and loess-derived soils: case study of Halenkovice site, Czech Republic
    Pleistocene cryopediments and cryopediplains of the Moravian-Silesian Carpathians and the Vienna Basin (Czech Republic)
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Soft rock pediments in South Moravia, Czech Republic
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Stress and deformation states in underground structures using coupled modelling
    Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd : 25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
    Subrecentní periglaciální tvary reliéfu v lesní zóně pohoří Chentej
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Zemní pyramidy s granátovou čepičkou : eroze tvůrkyní reliéfu
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003