Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    svrchní paleozoikum Českého masivu
Článek
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Karbonské tropické pralesy
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Stratigraphic correlations between the continental and marine Tethyan and Peri-Tethyan basins during the Late Carboniferous and the Early Permian
    Stratigraphy, palaeoclimatology and palaeogeography of the Late Palaeozoic continental deposits in the Czech Republic
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu