Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    sympozium
Článek
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    7th International Symposium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Leiden (The Netherlands)"
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    11. mezinárodní sympozium o ostrakodech
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii
    The development of geoethics
    Dvakrát INHIGEO 1998
    Environmental projects of the State Geological Survey and the impact of mining on the environment
    Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Hibsch 2002 Symposium
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Hornická Příbram ve vědě a technice oslavila své 37. narozeniny
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    The 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Introductory remarks
    Ještě ke glaciálním refugiím
    Jubiläumssymposium für Prof. Zlatko Kvaček
    K některým problémům současného horního práva
    Mezinárodní setkání diatomologů v San Franciscu
    Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze
    Mezinárodní sympozium Tourmaline 1997
    8. Meždunarodnyj simpozium po ordovikskoj sisteme
    Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Miedzynarodowe sympozjum Tourmaline 1997 : Skalský Dvůr, Czechy, 20-25.6.1997
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Symposium o středoevropských alkalických vulkanických horninách SCEAVR, Praha 1991
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Sympozium o impaktových strukturách Fenoskandie
    Sympozium o permokarbonské fauně v Bad Duerkheimu (SRN)
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
    Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Zahlazování následků hornické činnosti