Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    synklinála
Článek
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Přehled geologie severovýchodního Iráku v pohoří Zagros
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně