Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    systém uzavřený
Článek
    Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Tourmaline composition as a recorder of crystallization in open and closed systems in the elbaite subtype pegmatite from Bližná