Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    těžba
Článek
    4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7 - 8, 2012
    5. Evropská uhelná konference se konala ve dnech 16.-21.září 2002
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    15. světový naftový kongres - Peking, Čína
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    40 let ložiska Kostelany
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag)
    Ametyst z Amatitlánu v Mexiku
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Approaches to the energy classification of mining-induced seismic events in the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Báňský odborník ing. Vilém Schauer
    Barbora bez legend a mýtů
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    "Biedaszyby" - nelegální uhelné doly v polském Wałbrzychu
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Bohemian garnet
    Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Cín
    Cíno-wolframové ložisko Modoto (Bajan Mod) v Mongolsku
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Co předcházelo těžbě uranu
    Coal production and coal reserves of the Czech Republic and former Czechoslovakia
    The consequences of Coal Mining in the Natural Environment of the Karviná Region
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    A contribution to discussion on lower limitation of energy-frequency distribution
    Czech Republic
    Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří
    Černá bižutérie keltské Moravy
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    České hornictví v současnosti
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Diamantový důl Premier v Jihoafrické republice
    Diamanty stále vábí : lom a odraz světla v barevných variacích
    Diamanty z celého světa
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2
    Diversity of rare earth deposits: the key example of China
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Do Kiruny za železnou rudou
    Dobývání kaolinu na Brdech
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Důl Anna ve Zbýšově. Rosicko-oslavanský uhelný revír
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důlní indukované seizmické děje
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Dynamic of the surface temperature field caused by mining-related groundwater management
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Ekologický dohled nad těžbou
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Energetické suroviny Polska
    Engineering seismology and geological aplications
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Environmental Rehabilitation of Areas Affected by Contamination Area and Associated Problems Resulting from the Exploitation and Processing of Pyrite in East Bohemia in the Times of Austrian Monarchy
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Evidence of active tectonic movements in Krušné Hory Mts. (NW Bohemia)
    Evropská a slovenská energetická politika
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Expozice štolového patra na dole Anselm
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Feature Article - Czech Republic
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    Fluoritové ložisko Moldava
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Focal mechanism and source parameters of the rockbursts in Upper Silesian Coal Basin
    Gasproduktion in Wildendürnbach. 17
    Genetic classification of lakes in the Czech Republic
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Glimerit - neobvyklá surovina šumavských kameníků
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není)
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Historic and present raw mineral exploration of the volcanic range in northwestern Bohemia
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historický přehled
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    History of gold mining in the Nový Knín area
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická exkurze do Japonska
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hornické muzeum na dole Anselm
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Hornictví na Filipínách
    Hornictví v Mexiku
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Impact of Coal Mining and Combustion upon Forests in the Czech Republic
    The Industrial Area of Ostrava: Functional Changes in its Landscape due to the Transition of the Society, and the Economy in its Landscape
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1993
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1994
    Interpretation of the formation pressure from well-logging data
    Investigation of induced seismic phenomena in the bituminous coal Kladno district
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K oceňování majetku báňských podniků
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Kadaňská hlinka
    Kámen z kolínské dlažby
    Karbonatitový komplex Barreiro u města Araxá v Brazílii - největší světová akumulace niobu
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Katastrofa na dole Nelson 1934
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Krajina Fénix
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Křišťály z žulovského masívu
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Lead isotopes radionuclides in the river Elbe, east Germany and Czech Republik
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Lesk a bída uranových dolů Příbram
    Lomy Králodvorské cementárny na korekční surovinu
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Magnetic susceptibility of forest soils in Polish-German border area
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Management obnovy hornické krajiny
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Medardova kápě
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Medlovické porcelanity
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Microgravity detection of the chambers caused by a battery breast coal mining
    Mine Planning and Equipment Selection
    Mineral resources and ethical dilemas with their exploitation
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum
    Minerální pigmenty ČR
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    MND - from the National Oil Company to a successful private business
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Nález ledové miaroly s největšími turmalíny a drúzami na žíle Sousedka v Zabajkalí
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    Nerostné zdroje na mořském dně a přístup ČR k nim
    Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince)
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    O novém dobývání antimonu u Milešova v Čechách
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Omán
    Opál
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Oxid uhličitý a horninový masiv
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Pár slov o sbírání vltavínů
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podzemní zásobníky plynu
    Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku
    Poklady z hlubin Země
    Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
    Polský uhelný průmysl na cestě k rentabilitě a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Poodhalená tajemství krkonošského uranu
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Pozůstatky staré těžby na jižním úbočí Hamerského Špičáku : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Prokletý minerál - "uran"
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Radotínské údolí - zásady revitalizce industriální zóny
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Recent Development of the Geological Administration in the Czech Republic
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Řecké mramory - historie a těžba
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sangu garnet deposit, Eastern Province, Zambia
    Seismic activity development before stress conditioned strong seismic events in Jelšava mine
    Seismic monitoring at the Jelšava deposit
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Seismicity monitoring at the Lubenik deposit
    Seismology monitoring
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Síra ze Sicílie
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Sn-W mineralization in the Krásno district
    Sněžníkovský mramor
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Some remarks to a non-ethical use of mineral resources in West Bohemia
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Současný stav a možnosti využití metanu z uzavřených uhelných dolů
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Space and time development of the focal zone in the neighbourhood of underground workings
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Společenský vývoj v obci Petřvald od počátku 19. století do r. 1945 s důrazem na hornictví
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Stále záhadné vltavíny
    Staré dolování stříbra v sz. části jihlavského okresu
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Stone raw materials of Neolithic-Aeneolithic polished artefacts in the Czech Republic: The present state of knowledge
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Structure elements of Rocks and energy-frequency distribution of seismic phenomena
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro a Horní Slavkov
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Světově proslulé osobnosti Jáchymova
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Těžba zinkových rud na Merklínsku
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Thassos - ostrov nejen k rekreaci
    Tibni - solný důl na Eufratu
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Transformation the oil reservoir - Damborice to the UGS - the first phase
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudních nerostných surovin
    Die Typuslokalität der Laaer Serie. 17
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Uhlí - strategická surovina 21. století
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    Uhlovodíky ze dna moře : Strach z energetické krize zažehnán?
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Unikátní důlní dílo na závodě Staříč
    Uralské acháty
    Uran v českých dějinách
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    V Chrustenicích zpřístupnili veřejnosti železorudný důl
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Význam Moravského krasu
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Vznik horních měst
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie koněpruské oblasti
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu
    Za drahými kameny na Srí Lanku
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do italského Val Malenca
    Za pargasitem do Pargasu
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných
    Záplavy jako geologický jev
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
    Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko)
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR