Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    těžba pevných paliv
Článek
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí?
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Characteristics of seismicity induced by mining operations in the upper silesian coal field
    Chodby pod Landekem
    Contemporary methological technical experience from operation of the seismoacoustic monitoring system in the ČSA Colliery in Karviná
    Czech Republic Legislation in Air Pollution Control
    Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku
    Důvody zvýšené predispozice k samovzněcování oxidačně alterovaných uhlí
    Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Haldové hospodářství v Porúří
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Laboratory-scale simulation of underground coal classification
    Likvidace neefektivních dolů OKD a.s. Ostrava
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Monitoring of dust sources in North Bohemian brown coal basin
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnosti degazace nevydobytých jámových ohradníků při různých způsobech útlumu těžby daného dolu
    Nakládání s důlními vodami při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve OKR
    Několik poznámek k návrhu MHPR na restrukturalizaci uhelného průmyslu ČR
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    North Bohemian brown coal basin and negative impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Postavení a strategie těžby fosilních paliv v Řecku
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Řešení ekologické havárie výtoku důlních vod
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Spectral analysis of short seismic signals
    Statistical analysis of induced seismicity parameters in the Ostrava-Karviná Coal Basin with regard to the 3rd tectonic block of the ČSA Colliery
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Type analysis of seismological phenomena in the Ostrava-Karviná Coal Field registered at the regional diagnostic polygon Ostrava
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Uhelný průmysl České republiky
    Uhlí na Svalbardu
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Vyzmáhání a úprava části dědičné štoly "Svaté Caroliny" v Pile u Karlových Varů
    Z historie těžby uhlí na Kralupsku
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi