Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    těžba plynu
Článek
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Možnosti využití zásob černého uhlí v ČR z pohledu technologie Coalbed Methane
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Možnosti získávání slojového plynu
    Naftová konference v Luhačovicích
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Vrty pro těžbu hořlavých plynů z uhelných ložisek
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice
    Zhodnocení náběhového období PZP Dolní Dunajovice