Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    těžba ropy
Článek
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu
    Naftová konference v Luhačovicích
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek