Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    třeboňská pánev
Článek
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Bechyňské koule
    Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Geomorphological analysis and genetic relief classification of the inundation area of the Krkavec dam
    Heavy metals in peats
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    A new mastixioid florula from tektite-bearing deposits in South Bohemia, Czech Republic (Middle Miocene, Vrábče Member)
    Nové nálezy vltavínů u Horusic
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    On the existence on the "Ševětín astrobleme", South Bohemia, Czech Republic
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    The Ševětín astrobleme - product of an impact, tectonic style or cryptovolcanism?
    Třeboňské pískovny
    Váté písky jižních Čech
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Vývoj mydlovarského a domanínského souvrství v okolí Třeboně
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí