Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tavení
Článek
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Chemické složení loštických pohárů
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Experimental constraints of the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Formation and Evolution of High-Pressure Leucogranulites: Experimental Constrains and Unresolved Issues
    From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Melting in high-P region - case of Bohemian granulites
    Melting Relations of Natural Eclogite at High Pressures : Contrasting Trends of Eclogite Fractionation
    Petrogenesis of mafic igneous rocks of the Cenozoic European Volcanic Province (CEVP) from the Rhön to the Eger-Graben
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Preservation of the samarskite structure in a metamict ABO4 mineral: a key to crystal structure identification
    The recognition of terrestrial impact structures
    Similarities between the Teufelsberg intrusion (southern Teplá-Barrandian, Bohemian Massif) and the massif-type anorthosites
    Syn-convergent high-temperature metamorphism in the Variscides: a discussion of potential heat sources
    Textural Evolution in the Transition from Subsolidus Annealing to Melting Process, Example of the Velay Dome, French Massif Central
    Two stage melting around mafic reservoirs : An evidence from the Proterozoic of Bohemian Massif