Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tektity
Článek
    57. výroční schůze Meteoritické společnosti v Praze
    Astroblém Lake Bosumtwi, Ghana - matečná struktura tektitů Pobřeží slonoviny: kryptoexplozivní subsidenční kaldera
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Der Beginn der modernen Tektit-Forschung - die Initialphase zwischen 1880 und 1917
    Beitrag zur Kenntnis des Chemismus mährischer Moldavite von Kuchařovice und Suchohrdly - Znaimer Gebiet
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Chebské vltavíny
    Chemical characterisation of impact glasses from Zhamanshin impact crater, Kazakhstan. Possible contamination of irghizites by extraterrestrial matter
    Chemical classification of Central European tektites (Moldavites)
    Chemická variabilita železnatých vltavínů
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    Crystal-Chemical Characterization and Properties of Bohemian and Moravian Tektites
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Dílčí pádová pole vltavínů
    Discriminant analysis of tektite chemical data
    Discriminant analysis of the moldavite data set
    Drobné vltavíny a lechatelieritové úlomky ve vltavínonosných sedimentech
    Einschlüsse in Moldaviten
    Elementary silicon in the moldavite from Chlum near Ločenice, southern Bohemia
    Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
    Exploitation of moldavites
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Ferrous moldavites
    Geochemical constraints on the source materials of moldavite tektites
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    Geology and petrography of the moldavite-bearing sediments in Moravia
    Geology of moldavite-bearing sediments
    Geology of the moldavite-bearing sediments in Central Europe
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    Haitská skla
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    The importance of Corrosion Studies of Natural Glasses for Predicting Durability of Radioactive Waste Glass in a Geologic Environment
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Introductory talk
    Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
    Jankov - zajímavá lokalita jihočeských vltavínů
    K/T-tektity a nový názor na vznik tektitů
    Konference meteoritické společnosti ve Vídni
    Kritické body problematiky geneze tektitů
    Kritické body problematiky geneze tektitů: poznámky k článku L.Kopeckého
    Kvartér Asie a Pacifiku v Malajsii a Thajsku
    Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten
    Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten
    Lechatelierite inclusions in moldavites and lechatelierite fragments in host sediments
    Local structure of iron in tectites and natural glass: An insight through X-ray absorption fine structure spectroscopy
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    Mathematical model of tektites formation
    Mathematical modelling of tektite formation
    Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy
    Meteoritenkrater und Tektite : Zeugnisse katastrophaler kosmischer Ereignisse in der Erdgeschichte
    Mikrochemische Elementverteilung in einem Muong-Nong Typ Moldavit von Lhenice
    Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy
    Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren
    Der Moldavit von Straning im Krahuletzmuseum in Eggenburg, Niederösterreich
    Moldavite: An age standard for fission-track dating
    Moldavite: an age standard for fission-track dating
    Moldavite aus dem westlichen und dem nördlichen Teil Böhmens
    Moldavite from Konice near Znojmo
    The Moldavite Strewn Field
    Moldavites: a review
    Moldavites from the Cheb Basin
    Moldavites in S Bohemia as a geological object and a hobby
    Moravské vltavíny
    Morfologie tektitů a její vztah k podmínkám vzniku
    Nález vltavínu u Rouchovan na Třebíčsku
    Naleziště moravských vltavínů
    Naleziště vltavínů Oslavany-Na lužích
    Neglected Data on the Endogenous Origin of Tektite Parent Craters and of Tektites
    Největší tektity
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Neues Moldavitmuseum in Český Krumlov/Böhmisch Krumau
    New extension of the moldavite strewn field in Czechoslovakia
    A new mastixioid florula from tektite-bearing deposits in South Bohemia, Czech Republic (Middle Miocene, Vrábče Member)
    Notes on the origin of moldavite sculpture
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové nálezy vltavínů u Horusic
    Nové poznatky o vltavínonosných sedimentech v okolí Vrábče
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
    Numerical modelling of tektite origin in oblique impacts: Implication to Ries-Moldavite strewn field
    O původu tektitů (diskuse)
    O vltavínové konferenci ve Znojmě
    Optical properties of moldavites
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    Pádová pole vltavínů
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
    A pebble with marine fauna from the moldavite-bearing gravels near Slavětice (Czechoslovakia)
    Pojavlenije tektitov na Zemle
    Pozemský impaktní původ tektitů
    Poznámky k fyzice vzniku vltavínů
    Primäre Indochinitformen und ihre Entstehung
    Problematik der Lokalisation des Streufeldes der Moldavite aus dem Eger-Becken
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Průměrná hmotnost vltavínů na Moravě: výsledky sběru za léta 1990-1995
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Přírodní skla
    Přírodní tektitové glyptiky
    Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996
    Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - Znojemská podoblast
    Quantitative element characterization of natural glasses via SIMS mass spectra and depth profiles
    Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
    REE in tektites
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Skleněné sférule devonského stáří
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Stále záhadné vltavíny
    Statistická analýza tektitových dat
    Stratigraphy of moldavite-bearing deposits in Moravia (Czechoslovakia)
    Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole
    Synopsis von Spaltspuren- und Kalium-Argon-Datierungen an Ries-Impaktgläsern und Moldaviten
    Tátové vltavínů
    Die Tektite der Lausitz - eine Uebersicht
    Tektite Glasses from Lusatia (Lausitz), Germany
    Tektite origin by hypervelocity asteroidal or cometary impact: Target rocks, source craters, and mechanisms
    Tektites in the Phan Rang area, Vietnam
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Terrestrial and Lunar, Volcanic and Impact Glasses, Tektites, and Fulgurites
    Trace Elements in Quartz Grains from the Ries Impact Crater and lechatelierites from Southern Bohemian Moldavites
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů
    Ungewöhnliche Formen und plastische Bruchformen von einigen Irghisiten
    Unikátní vltavín z Kojetic
    Use of moldavites in jewels production
    Úvodem k 7. konferenci o vltavínech
    Variability in the sculpture of tektites revealed by scanning electron micrographs
    Vergleich der chemischen Zusammensetzung von Moldaviten aus Böhmen, Mähren, Cheb, Lausitz, Österreich und von anderen Tektiten
    Vergleich der mittleren Chemismen von Modaviten und von potentiellen Ausgangsgesteinen
    Verified principles and presumptions of the exogenous (impact) and endogenous (cryptovolcanic, cryptoexplosion) hypotheses on the origin of astroproblemes and tektites and their validity
    VII.konference o vltavínech v Jihomoravském muzeu ve Znojmě
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vltavín s "prosekávanou" skulptací
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vltavín z Moravských Bránic
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavínová spirála
    Vltavínové šterky v oblasti západně od Ivančic na Moravě
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
    Vltavíny a jejich šperkařské využití
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vltavíny a tektity
    Vltavíny na Chebsku
    Vnezemnyje magnitnyje mineraly
    Výsledky 2. mezinárodní konference o přírodních sklech, Praha 1987
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
    Význam armalcolitu v suevitovém tufu pro řešení vzniku matečného kráteru vltavínů
    Vzácný nález u Slavic
    Vzácný nález vltavínu z vídeňské pánve na Moravě
    Z historie vltavínových šperků
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavý vltavín z Krochot u Kožichovic
    Zamyšlení nad pojmy lokalita a naleziště vltavínů
    Zur Struktur von Moldavitglas
    Zvláštnosti vltavínu
    Železnaté vltavíny