Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tektogeneze
Článek
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geophysical anomalies in the eastern Saxo-Thuringian Belt, SE Germany
    Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Polyphase exhumation of the Moldanubian unit s.s. along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Central Bohemian shear zone, Czech Republic) - Evidence from structural, petrological and geochronological data
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Śródsudecka strefa uskokowa - przyklad przesuwczej granicy terranów
    Struktury póznych etapów umiejscowienia magm granitu Karkonoszy
    Tectonosedimentary Evolution of N Bohemia Based on the Digital Elevation Model of Crystalline Basement and Upper Paleozoic Strata: Preliminary Results
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu - diskuze
    The Western Carpathian rebus of the Penninicum: an approximation of Alpine model or reality?
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat