Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tektonika
Článek
    3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units
    Antonín Ivan (60)
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse)
    Bipolarity in regular structural patterns
    Bottom to top lithosphere structure and evolution of western Eger Rift (Central Europe)
    The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their structural and facial development in the Alpine-Carpathian border zone
    The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their Structural and Facial Development in the Alpine-Carpathian Borderzone
    Cesta do středu Země. 1
    Cesta do středu Země. 2
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Chronology of Early Carboniferous compressional and extensional events in the Saxothuringian Zone of the Bohemian Massif in the Czech Republic from integraded geochronological and deformational sequence studies
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    Comparison of the Flysch Zone of the Eastern Alps and the Western Carpathians based on resent observations
    Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Crustal development and tectonic models of Western Carpathians from gravity interpretation
    Crustal-scale thickening and extension: an example from the most northeastern part of the Moldanubian terrane, Sudetes, SW Poland)
    Crustal structure at the western edge of the Bohemian Massif in the light of different seismic methods
    Crustal structures and tectonic processes in the Eastern Alps revealed by recent controlled source seismic experiments
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Czechoslovak-Austrian cooperation in geophysical structural exploration in the Vienna Basin
    Dating middle and late Variscan tectonometamorphic events on the NE rim of the Moldanubian Zone (Kutná Hora Crystalline Complex) - an 39Ar/40Ar study
    Deckentektonik im Erzgebirge - von der Idee zur Umsetzung in die geologische Karte
    Deformation history of the Variscan accretion wedge - the Moravo-Silesian Zone of the Bohemian Massif
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Důlní otřes nebo zemětřesení
    Emplacement of granulite-mantle wedges in orogens: the southeastern Bohemian Massif
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
    Gas flux distribution in mineral springs and tectonic structure in the western Eger Rift
    General problems of the TB (Teplá-Barrandian) Precambrian, Bohemian Massif, the Czech Republic
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologická stavba Kubínskej hole (Orava)
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Geologie Horažďovicka
    Geologie novoknínské oblasti
    Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and Stratigraphy of the Carpathian Flysch Belt in Moravia
    Geology of the Nový Knín area
    Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the Pfahl Fault a terrane boundary?
    Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe)
    Geology, tectonic evolution and Late Palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview
    Geometry and sequence of thrusting in the Subalpine Molasse of western Austria and Bavaria
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
    Geotektonický plán rosicko-oslavanské pánve ve vztahu k paleogeografickému vývoje jižní části boskovické brázdy
    Geotektonika
    Granity Slavkovského lesa
    High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Impact process: An important geological phenomenon
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Introduction to the Pre- Symposium Excursion (part I): The Peri-Gondwanan Basement of the Saxothuringian Composite Terrane
    Jak vzniká zemětřesení
    Karbon žatecké deprese
    Konference o velkých meteoritových impaktech a vývoji planet v Sudbury v Kanadě
    Krušnohorský zlom v Chomutově
    Křídové sedimenty v jv. části listu 13-41 Čáslav
    Late variscan tectonomagmatic activity in Western Europe and surrounding areas: the Mid-Permian Episode
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    The Magnetic Fabric in the Žulová Pluton and its Tectonic Implications
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    The mantle rocks of the Dyje massif and their relation to the Moravicum and Brunovistulicum
    Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski
    The 8th meeting of the Czech Tectonic Studies Group and the 1st meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-37, 2003
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
    Miocene and its basement in sulphur-bearing areas of marginal part of the Carpathian Foredeep - a summary
    Model testing of the reliability of seismic hazard assessment based on seismostatistical and seismotectonic methods
    Mojmír Hrádek (60)
    Moldanubian Pluton as an example of the Late Variscian crustal magmatism in the Moldanubian zone
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Násunová tektonika apikální části variského akrečního klínu moravskoslezské zóny východně od orlovské struktury
    Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Northern (Slovak) part of the Danube Basin: tectonics, crustal and lithospheric dynamics
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    Nowe kierunki naukowo-badawcze w polskiej części obszaru sudeckiego w aspekcie zastosowania technologii HDR i EGS
    Oceanizácia kontinentálnej kory v kontexte teórie tektoniky litosferických platní
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Paleo-stress field and tectonic evolution of the Vienna basin and adjacent areas since the Oligocene
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    The Pelhřimov volcanotectonic circular structure
    Phreatomagmatic structure of the northern environs of the Ohře rift (Saxony)
    Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
    Possibilities of geophysical methods for mapping zones with an increased risk of slope deformations
    Pozďátky 1989
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua)
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Problems of deciphering basement tectonics by means of structural patterns regularity
    Proterozoic and Palaeozoic crustal components across the East/Central Sudetes boundary at the eastern margin of the Bohemian Massif: new U/Pb and Pb/Pb single zircon ages from the eastern Fore-Sudetic block (SW Poland)
    Přehled geologie chebské pánve
    Příčiny anomálií ve vývoji zdětínského obzoru ve východní části mšensko-roudnické pánve
    Příklady projevů křehké tektoniky v permokarbonu boskovické brázdy
    Příklady výsledků kombinace studia duktilní a křehké deformace
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Radek Melka (12.2.1964 - 21.3.1994)
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    Role of mantle lithosphere in crustal evolution of the Bohemian Massif
    The role of the epi-Variscan basement in the Alpidic tectonic evolution of the Central Western Carpathians
    Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku
    Rudolfova štola v Praze - významný profil v barrandienském ordoviku
    Říp, bájná hora předků a soudobá geologie
    The Saxo-Danubian Granite Belt: magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
    The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Seismotectonic analysis of the seismological measurements in the Kraslice network
    Shear zones and arc structure of Gemericum, the Western Carphathians
    Shear zones and types of deformations of ore veins in Gemericum, Western Carpathians
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Special geophysical methods: Palaeomagnetism and palaeogeography of Variscan and pre-Variscan formations of the Bohemian Massif
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Stratigrafia a tektonika spodnokriedovej vápencovej sekvencie v profile jaskyne Driny (vysocká jednotka, Malé Karpaty)
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve (11-44 Nýřany, 21-22 Holýšov)
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Strukturní pozorování v Jeseníkách
    Strukturní směry ssv-jjz v zábřežském krystaliniku a mírovském "kulmu"
    Study of isotopes and palaeofluids: epigenetic hydrothermal mineralization
    Subduction-related shortening and differential exhumation in the Cadomian accretionary wedge : the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif
    Subsurface structure and tectonic style of the NE Outer Carpathians (Poland) on the basis of integrated 2D interpretation of geological and geophysical images
    The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes
    The Sudetic Marginal Fault between Bílá Voda and Lipová Lázně [Lipová-lázně]
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Tectonic framework
    Tectonic Landscape in Southern Part of Malé Karpaty Mts.
    Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí Trough as seen from pole-dipole geoelectrical measurements
    Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Tektoniczne formy rzezby na pólnocznym stoku Karkonoszy
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Tektonika staršího paleozoika
    The Teplá-Barrandean block in Devonian and Early Carboniferous times: Ski Resort or Beach Club?
    Thermal turnover, lower crustal flow and melt-related faulting: The Bohemian Massif in Carboniferous times
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Tilting of Devonian Carbonate Platform along Eastern Borders of the Bohemian Massif: Evidence and Possible Explanations
    To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network
    Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians
    Transpression, strain partitioning, and Early Carboniferous kinematic switch along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary
    Units of the Unstable Shelf and the Zagros Suture
    The Upper Cretaceous in South Moravia
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Variscan metamorphic core comples from the NE part of the Bohemian Massif (Strzelin crystalline massif, Fore Sudetic Block)
    The Variscan orogeny in the Saxo-Thuringian zone - Heterogenous overprint of Cadomian/Palaeozoic Peri-Gondwana crust
    Variské Vogézy: příklad šikmé transprese
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    VIII Spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Tektonicznych (CETeG) - Mąchocice Kapitulne, 22-25.04.2010
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou : 25-12 Hranice
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru
    Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Základné princípy analýzy zlomov v štruktúrnej geológii
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
    Zemětřesení v Česku a proč je sledujeme
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové