Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tektonika bloková
Článek
    10 km minimum throw along the West Bohemian shear zone : evidence for dramatic crustal thickening and high topography in the Bohemian Massif (European Variscides)
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Anomalous Induction Zones in the Czech Republic in Relation to Large Scale European Anomalies
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Cadomian basement in the Bohemian Massif: relations to the Cadomian belt and implications for pre-Variscan plate kinematics
    CELEBRATION 2000: P-Wave Velocity Models of the Bohemian Massif
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    Contribution of Geophysics to the Neotectonics and Kinematics of the West Carpathians
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    Correlation of siliciclastic rock chemistry and palaeomagnetic results from the Barrandian Lower Palaeozoic (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif): Palaeotectonic evolution of depositional environments
    Cretaceous Collision in the Western Carpathians: Role of Complex Basement Shape on Crustal-Scale Polyphase Deformation Partitioning
    Crustal dynamics of the Erzgebirge Dome (Saxony/Germany): Constraints for the exhumation of high pressure rocks from the root zone of the Variscan collisional orogen
    Deep seismic reflection profiling and implications for the exhumation of HP/HT rocks in the Saxothuringian Belt
    Deformation history of the Variscan accretion wedge - the Moravo-Silesian Zone of the Bohemian Massif
    The development of the Prague Basin as a part of a rift-basin system at the southern margin of the Rheic Ocean
    Development of the Structure and Granite Emplacement along the Boundary between Vepor and Gemer Units (Western Carpathians)
    Diagenesis, Magnetic Overprint and Tectonics near Mokrá (E of Brno)
    The early tectonometamorphic evolution of the southern zone of Erbendorf-Vohenstrauss (ZEV, NW-Bohemian Massif, Bavaria) inferred from geochemical, radiometric, petrologic and structural characteristics
    Early Variscan rapid decompression related to terrane collision in the SW Barrandian, NE Bavaria
    Emplacement of Mantle Rocks into the Lower Crust: Constraints from Elastic Anisotropy and Geochronological Studies in the Moldanubian Zone
    Evidence for high temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic)
    Evolution of the basin and range structure around the Žiar mountain range
    Exhumation of HP rocks in the Saxothuringian belt : Sedimentary and tectonic record
    Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Geophysical anomalies in the eastern Saxo-Thuringian Belt, SE Germany
    Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia
    Geophysics in the region of the project: gravimetry
    Geophysics in the region of the project: magnetometry and radiometry
    Gravimetric investigations in the West Bohemia seismoactive zone - initial stage
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
    Introduction to the Post- Symposium Excursion: Bohemicum - a crustal segment within the Mid-European Variscan belt
    Kadomskie podloże Luzyc
    Key Lower Palaeozoic faunas from near the Trans-European Suture Zone
    A Kinematic Model of Structural Development of the Moldanubian Root during the Variscan Orogeny Based on Correlation of Crustal and Mantle Lithosphere Fabrics
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Kvartérna extenzia v pohorí Žiar
    Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    The main phases of extension in the eastern part of the Rhenohercynian Zone
    Main Results of the project: Results obtained on individual topics
    Metamorphic zonation and anomalously hot geothermal gradient of the Silesian domain: an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
    Mohou být Čechy starým obrovským meteoritovým kráterem?
    Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
    Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Morfotektonika, blokové členění zemské kůry a fyzickogeografická regionalizace
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Mystery of the Prague Fault
    Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku
    Neogene fault activity and morphogenesis in the basement area north of the KTB drill site (Fichtelgebirge and Steinwald)
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung im östlichen Fichtelgebirge
    Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    Palaeozoic amalgamation of Central Europe: an introduction and synthesis of new results from recent geological and geophysical investigations
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Paleozoic Evolution of the Moravosilesian Basin
    Paleozoic orogenesis in the Sudetes (NE part of the Bohemian Massif)
    Petrostructural evidence for Late-Variscan strike-slip tectonics between the Teplá-Barrandian and Moldanubian blocks (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii
    Polydeformational-polymetamorphic evolution of the Vepor Unit, West Carpathians: petrological and microstructural study
    Polyphase exhumation of the Moldanubian unit s.s. along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Central Bohemian shear zone, Czech Republic) - Evidence from structural, petrological and geochronological data
    Post-Variscan sedimentary record of the SW margin of the Bohemian massif: a review
    Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif)
    Precambrian basement in the eastern part of the Bohemian Massif and its possible origin and correlation
    The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
    Recent crustal movements in Late Tertiary tectonic zones of the Sudetes and Northern Sudetic Foreland, SW Poland
    The red beds on the eastern margin of the Bohemian Massif: its bearing to unravel the tectonic evolution
    The relationships between the geological structure and hydrocarbon system in the Slovak part of the Danube Basin
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Rheological collapse of a Bohemian Tibetan plateau : The Teplá-Barrandian unit (Central European Variscides)
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Role of major ductile faults durng Paleozoic orogeny in the Sudetes
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in concentration of metals. With an example from the Bohemian Massif set in the context of Central and Western Europe
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Rupture systems and the division of Czechoslovakia into blocks and subblocks
    Saxothuringian-Moldanubian suture and prediposition of seismicity in the western Bohemian Massif
    Sedimentary and volcanic events in the Teplá-Barrandian crustal segment (Bohemia) as a response to dated intracrustal processes
    Seismic and aseismic movements in the Western Bohemia/Vogtland area
    Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    SHRIMP zircon ages from gneisses help locate the West-East Sudetes boundary (NE Bohemian Massif, SW Poland)
    Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
    Some critical events in the geological history of eastern margin of the Bohemian Massif
    Some new aspects of metallogeny of the Bohemian Massif (Central Europe)
    Some stratigraphic problems of the Barrandian Neoproterozoic
    The South and East Karkonosze metamorphic complexes (Western Sudetes): a Variscan suture zone modified by extensional collapse
    Special geophysical methods: deep geo-electrical research in the western margin of the Bohemian Massif
    Special geophysical methods: Geothermics
    Special geophysical methods: magnetotelluric sounding along the 9HR seismic profile
    Special geophysical methods: The ray interpretation of DSS data from the VI/70 seismic transect across the Bohemian Massif
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    The structural and metamorphic record of the Variscan Orogenesis at the eastern margin of the Moldanubian Zone in the Bohemian Massif associated with the Brunovistulian foreland underthrusting
    Structural and metamorphic record of thickening and exhumation of the Moldanubian lower crust (NE Moldanubian Domain, Bohemian Massif)
    Structural geological pattern of Bohemian Massif in the Czechoslovak territory (on the basis of the 1:500 000-scale maps)
    Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Subcrustal lithosphere of the Variscan foldbelt in Central Europe - a model derived from anisotropy of seismic wave velocities
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
    Tectonometamorphic evolution along the terrane boundary at the northern termination of the Boskovice Furrow
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Temporary array data for studying seismic anisotropy of Variscan massifs - the Armorican Massif, French Massif Central and Bohemian Massif
    The Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary in West Bohemia - structural evidence for Late-Variscan collapse
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Thermal and tectonic history of the Barrandian Lower Paleozoic, Czech Republic: Is there a fission-track evidence for Carboniferous-Permian overburden and pre-Westphalian alpinotype thrusting? (Critical comments on the paper by Ulrich A. Glasmacher, Ulrich Mann and Günther A. Wagner)
    Trace fossils on and above the transgressive surface: substrate consistency and phosphogenesis (Lower Ordovician, St Petersburg region, Russia)
    Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízký Jeseník Mts.
    Transpression, strain partitioning, and Early Carboniferous kinematic switch along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary
    U-Pb dating of (meta)granitoids in the NW Sudetes (Poland) and their bearing on tectono-stratigraphic correlation
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Units of the Stable Shelf
    Units of the Unstable Shelf and the Zagros Suture
    The Variscan basement of the Polish Sudetes
    Variscan elevator-style tectonics in the Bohemian Massif - A consequence of a collapsing crustal root
    Variscan orogenesis and geodynamic evolution of formations of the Bohemian Massif in the light of paleomagnetic data
    Variscan Structural Evolution of the Central Part of the Krušné Hory (Erzgebirge) Mts. in the Czech Republic
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy przekrój przez waryscyjską strefę szwu
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi