Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tektonika experimentální
Článek
    Bohemia kratero
    Comments to recently advertised alpinotype nappe structure of the Barrandian Paleozoic
    Extrusion tectonics and elevation of lower crustal metamorphic rocks in convergent orogens
    Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe
    Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění