Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tektonika regionální
Článek
    The Alpine-Carpathian floor of the Vienna Basin in Austria and ČSFR
    Alpine Tectonics Revisited: Arguments for a Two-Stage Collision from Alpine-Carpathian Junction
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Application of structural succession to characterization of the Bohemian Forest tectonic domain and elucidation of geological history in the Central European Hercynides, western Czech Republic
    Application of thermobarometry and diffusion modelling to European orogenic garnet peridotites: implications for Caledonian, Variscan, and Alpine orogenesis
    Aspects of Late-Variscan strike-slip movements in northern Central Europe
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 57 Neulengbach
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Brněnský masív
    The Brzeg-Nysa shear zone: an example of Variscan transpression in the easternmost part of the Fore-Sudetic Block
    Central Carpathian Fault System
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Coarse Clastic Sedimentation in the Upper Badenian-Lower Sarmatian in the Košice Basin - an Example of Sedimentation in the Fault Bordered Basins
    The Contact of the North European Epivariscan Platform
    Contrasting thermal histories along frontal and transpressional boundaries in the Bohemian Massif
    Crustal development and tectonic models of Western Carpathians from gravity interpretation
    Crustal structure of the Erzgebirge
    Deep seated magnetotelluric conductivity anomalies and their reflection lithosphere deformation along geotraverse in Western Bohemia
    Deep seismic profile G: geological interpretation (Inner Western Carpathians, Slovakia)
    Deep seismic reflection profiling in the South Bohemian Moldanubicum
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    The evidence for Late Variscan nappe thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia)
    Excursion 2. Geologische Einheiten des KTB - Umfeldes im Raum des südlichen Fichtelgebirges und des nördlichen Oberpfälzer Waldes
    The exodynamic analysis of western part of the Bohemian Massif
    Formační cykly, stáří krystalinika a stratiformních mineralizací na východním okraji Českého masivu
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Geodynamic Evolution of the West Carpathians during the Neogene
    Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Geologické problémy silezika
    Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
    Geologický a strukturní vývoj hornoslezské pánve
    Geologický a tektonický vývoj oblasti střední Evropy
    Geologičeskije faktory, opredeljajuščije masštaby žil'nych uranovych mestoroždenij v severnoj časti Bogemskogo massiva
    Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi
    Geology of the Nha Trang area, Southern Vietnam
    Geophysical investigation of deep-seated oil-bearing structures in the central part of the African continent
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Gravimetrický průzkum vybraných lokalit v západní části Sýrie
    A " Gravity Nappe" in the SE Part of the Malé Karpaty Mts.
    Hypotetické představy o stavbě moldanubika a bohemika
    Interpretace oravské magnetické anomálie
    Interpretation of aeromagnetic investigation in the eastern part of the Slovenské rudohorie Mts.: the knowledge and problems
    Inverted metamorphism and PTt paths in the Moravian zone
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    K postavení a strukturně-kinematickému vývoji šternbersko-hornobenešovské zóny
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    Karpatská předhlubeň
    Kašperské Hory ore district
    Kinematic pattern in Cretaceous cover of the Bohemian Massif: the case of the Stráž fault (North Bohemia)
    Kinematics and structural evolution of the Saxothuringian/Moldanubian boundary at the W border of the Bohemian Massif (Germany)
    Kinematics of Lugosilesian Orocline accretion wedge in relation to the Brunovistulian foreland
    Kinematics of Variscan deformation in the Moldanubian Zone, southern Bohemian Massif : Preliminary results from the Danube section
    Kinematics of Variscan shear deformation in Moldanubian metamorphic Complex (SW Moravia)
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    The Kladská unit - petrological and structural evidence for Variscan thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia)
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    The KTB location and models of the crustal structure
    Late Paleogene Stress Field, Tectonic and Sedimentation in the Bakony and the Western Carpathians (North Pannonian Block); a Response to Oblique Collision
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Lineární struktury v severočeské pánvi
    Lithology of the Saxothuringicum-Moldanubicum transition zone in West Bohemia
    Local seismic observations at stations Nový Kostel and Skalná, and their interpretation: period 1986-93
    Lugicum
    Mapování české části dyjské klenby
    Metamorphic Evolution. Autochthon and Nonmetamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Metamorphic inverted zonation in the Moravian zone of the Svratka dome
    Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci
    Middle European Belt of Magnetic Anomalies and its Geological Interpretation
    The Miroslav Horst - Moldanubian Klippe or autochthonous massif
    Moldanubian region
    The Moldanubicum - an old nucleus in the Hercynian Mountain ranges of central Europe
    Moravo-Silesian region
    Moravské paleozoikum
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
    Morphostructural Conditions of Northern Part of the Malé Karpaty Mts.
    Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
    The nappe structure in the Svratka dome
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Neogene Tectonics and Paleostress Changes in the Czechoslovakian Part of the Vienna Basin
    Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Outer West Carpathian Geostructures and their Forming by Plate Tectonic Mechanisms
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Palaeomagnetic investigations in Cuba from late Jurassic to middle Eocene times and tectonic implications
    Paleomagnetism of the Carboniferous and variegated layers of the Moravian-Silesian region
    Paleostress Fields and Neogene Geologic History of Eastern Part of Danube Basin
    Palinspastic Reconstruction and Progradation of the Alpine Thrust System Between Eocene and Miocene at the Junction to the Carpathians
    Permokarbon mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří (03-43 Jičín, 13-21 Hořice)
    Persistent and reversed shear-sense wrenching in High Atlas megashear, Morocco; implications for the Mediterranean plate kinematics
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Phanerozoic History of the Western Carpathian Area: Multiple Crustal Stretching, Stacking and Splitting
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Polyphase intrusion of the Čistá stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics
    Polyphase tectonics and metamorphism of the external part of the Moldanubian zonr - case study of the Kutná Hora Crystalline Complex
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Poruchy svahů údolí Dyje u Vranova nad Dyjí: fakta a hypotézy
    Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Present juxtaposition of Moldanubicum and Teplá-Barrandian blocks as a result of pre-Devonian large-scale movements: implications from U-Pb zircon dating
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Proterozoikum na listu Přeštice (22-11 Přeštice)
    Předběžné výsledky mapování nectavského krystalinika (24-21 Jevíčko)
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Přehled geologických poměrů na území listu 12-441 Štěchovice (12-44 Týnec n.Sázavou)
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
    Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Relationship between Moldanubicum, the Kutná Hora Crystalline Unit and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic): A result of the polyphase Variscan nappe tectonics
    Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
    The role of longitudinal dislocation zones anf strike-slip transversal deep fracture of Silesia-Lubusza (Hamburg-Kraków) in formation of main zone of meridional folds on Silesia and Moravia areas
    The S-vement Hercynian transport in the Saxothuringicum, N. Bohemian Massif
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Seminář o geologii Vorarlberku
    Significance of the Complete Set of Events in the Moldanubian Zone
    Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
    Some aspects of geotectonical development of the Moravo-Silesian region of the Bohemian Massif
    Some critical events in the geological history of eastern margin of the Bohemian Massif
    Some results of structural research of Svratka Crystalline Unit
    The southern Bohemian Massif - its structure and evolution
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Stratigraphy, Structure and Igneous Activity. Exotic Metamorphic Nappes. Saxothuringian Basin
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Structural analysis of the upper part of the Bratrství vein crossing, Joachimsthal, Czech Republic
    Structural and rheological boundary between two colliding crustal blocks at the NE margin of the Bohemian Massif
    Structural geological pattern of Bohemian Massif in the Czechoslovak territory (on the basis of the 1:500 000-scale maps)
    Structural interpretation of the Choč nappe outliers of the Chočské vrchy Mts.
    Structural patterns in the area of Mariánské Lázně Complex and the Saxothuringian-Moldanubian boundary
    Structural relation of the Moldanubian and Moravian nappes at the southern closure of the Svratka dome
    Structural study of the Čistá massif
    Structural succession and tectonic history of the Mariánské Lázně complex Central European hercynides, Western Czechoslovakia
    Structure. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Structure. Autochthon and Nonmetamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Structure. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Structure. Moldanubian Zone
    Structure. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Structure. Western Sudetes (Lugicum)
    Structures and kinematics along the Moravian-Moldanubian boundary : Preliminary results
    Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně)
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Superimposed compressional and extensional tectonics in the Karkonosze-Izera Block, NE Bohemian Massif
    Superposition of Variscan ductile deformation on pre-Variscan mantled gneiss dome
    Superposition of Variscan ductile shear deformation on pre-Variscan mantled gneiss structure (Catherine dome, Erzgebirge, Bohemian massif)
    Svrchní proterozoikum a karbon na listu Plasy (12-31 Plasy)
    Syn-Lithification Tectonic Deformation in the Flysch of the Western Outer Carpathians(Poland)
    Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiach v údolí rieky Vláry
    Tectonic evolution of the Hlinsko zone (Bohemian Massif)
    Tectonic evolution of the Saxothuringicum-Moldanubicum transition zone in West Bohemia
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)
    Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
    Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku
    Terrane boundaries in the Sudetes: results of Variscan ductile shearing
    Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian W Zone: the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Terranes of eastern Bohemian Massif: tectonostratigraphic and lithological units of the Moravicum and Moldanubicum
    Tertiary Evolution of the Intra-Carpathian Area: a Model
    Thick-skinned versus thin skinned thrusting in the southeastern Bohemian Massif
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Upper Cretaceous through Paleogene Evolution of Magura Basin
    Variscan and Alpidic nappe structures of the Western Carpathian crystalline basement
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan deformations of the basement and of its Devonian cover - the case of the Oskava block (Jeseníky Mts., Czech Republic)
    Variscan nappes in the Alpine structure of the West Carpathians
    Variscan superposed tectonics in marginal parts of the Bohemian Massif
    The Variscan tectonics of the Moldanubian gneisses, Oberpfälzer Wald : A compressional history
    The Vienna Basin: A Thin-Skinned Pull-Apart Basin
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
    Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem
    Vysokotlaké horniny saxothuringika
    Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice)
    The West Carpathian Crystalline Basement Nappe Formation
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota
    Zlomová stavba centrální části karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii
    Zpráva o geologicko-petrografických výzkumech v jižní části zábřežského krystalinika (14-43, Mohelnice)