Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tektonika zlomová
Článek
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the "roll-back destruction of the lithosphere"
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
    Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts.
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Anwendung des SAR-DGM bei der tektonischen Interpretation des Moldanubikums am Westrand der Böhmischen Masse
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Brittle Deformation of the Ernstbrunn Limestone (Jurassic) of the Pavlov Hills
    Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná)
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    A controversial metamorphic record at the Moldanubicum/Bohemicum contact : a possible example of the relaxation of isotherms after rapid tectonic movement
    Crust Activation in Central Europe and their metallogenic importance for the Erzgebirge
    Český kráter
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Dynamic Development of the Relief in the Managua Area, Nicaragua
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geodynamical investigations in the local network Śnieżnik Kłodzki
    Geodynamics of the Králický Sněžník Mts.
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    The Influence of Carpathians Nappes on Tectonic Structures of the Czech Part of Upper Silesian Coal Basin
    Interplay of Strike-Slip Tectonics and Eustasy in Coarse-grained Delta Systems, Bohemian Cretaceous Basin
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    Jungtertiäre und quatäre Tektonik im Fichtelgenirge und angrenzendem westlichen Egerer Becken
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    The Late Cretaceous Nysa Graben: implications fro Mesozoic-Cenozoic fault-block tectonics of the Sudetes
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
    Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation
    Magmatic Fabric Pattern of the Land's End Granite (SW England): Comparative Study of AMS and Feldspar Phenocrysts Tensors
    The main features of the tectonic fabric of the Krkonoše Piedmont Basin.
    Mineral water springs and the seismic activity within the Western Bohemian area
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Morfotektonika Obnizenia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung des nördlichen KTB-Umfeldes (Fichtelgebirge und Steinwald)
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Die neue Geologische Karte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000 und das digitale Höhenmodell - Unterstützung bei tektonischen Untersuchungen in der Lausitz
    New geological mapping in the Czech part of the Lusatian Massif and its tectonic and geochemical implications
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Orientation of Joints in the Western Bohemia Region, their Role during Post-Variscan Faulting
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Palaeoecological evaluation of the Karpathian sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep using trend analysis
    Permo-Silesian movements between Baltica and Western Europe: tectonics and "basin families"
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Petrogenesis of granitoids of the Červená type (Central Bohemian Plutonics Complex)
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů
    Pokusná geofyzikální měření na lokalitě "Ledové sluje"
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    The problem of "diastrophic" blocks in the marginal parts of the Late Cretaceous Nysa Kłodzka graben, the Sudetes, SW Poland
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Registration of microdisplacements at a Cordillera Blanca fault scarp
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sedimentary architecture of the Neogene basin fill in the northern part of Vienna Basin
    Seismic activity in West Bohemia from 2001-2006
    Seismic and aseismic movements in the Western Bohemia/Vogtland area
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Some Aspects of the Barrandian Tectonics - Preliminary Results
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Structure and evolution of the Bohemian Arc
    Structure of the Prague Basin: The deformation diversity and its causes (the Czech Republic)
    Stříbronosný žilník na Hřívě pod Blaníkem
    SUDETES 2003: Grenzüberschreitende seismische Messungen im Böhmischen Massiv
    SUDETES 2003 Seismic Experiment
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Tektonické mikrozemětřesení od Valašského Meziříčí z 1.5.1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Thrust tectonics in the southern part of the Moravian Karst
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Upheaval Dome (Canyonlands National Park, Utah, USA) - impaktový kráter nebo solný diapir?
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Variscan elevator-style tectonics in the Bohemian Massif - A consequence of a collapsing crustal root
    Vertical Movements along the Main Faults in the East-Sudetic Region
    The Vienna basin
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti
    Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy
    Živé zlomy : pohyb v zemské kůře