Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tektosilikáty
Článek
    Compositional variations in the sodalite-bearing nepheline phonolite from Želenický vrch Hill, North Bohemia
    Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
    Crystalochemistry of analcime
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
    Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Natrolit a prehnit z Mohelna
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Přírodní zeolity
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Zeolity