Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tepelné charakteristiky hornin
Článek
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
    Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Petrofizičeskij analiz uslovij obrazovanija granitoidov
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami
    Povrchová geotermická měřění v inženýrské geologii a hornické geotechnice
    Variational approach to modelling present-time mantle convection