Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    teplota
Článek
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Aluminium in quartz as an indicator of the temperature of formation of agate
    Amphibolite facies metamorphism of the Mariánské Lázně Complex
    Analysis of the factors affecting natural oxidation of coal matter
    Application of thermobarometry and diffusion modelling to European orogenic garnet peridotites: implications for Caledonian, Variscan, and Alpine orogenesis
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    Borehole ground surface temperature history and coupling between ground and air temperatures: A case study from a thermometric well near Evora, Portugal
    A boundary layer-induced immiscibility in naturally re-equilibrated H2O-CO2-NaCl inclusion from metamorphic quartz (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
    Carbon Mineralisation in European Forest Soils
    The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
    A cautionary tale of spinel peridotite thermobarometry: an example from xenoliths of Kozákov volcano, Czech Republic
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif)
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
    Climate changes of the last millennium inferred from borehole temperatures: Results from the Czech Republic - Part I
    Climate history stored in the underground
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Climate Warming: Evidence Monitored in the Subsurface
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Le comportement rhéologique a la limite des plaques pendant la collision varisque : exemple de la bordure NE du Massif de la Boheme
    Composition and structure of solid bitumens from the Příbram hydrothermal deposit
    Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
    Contrasting thermal histories along frontal and transpressional boundaries in the Bohemian Massif
    Contribution to the Petrology of the Žulová Massif mantle
    The cooling history of the southern Bohemian Massif
    The crystal structures, solid solutions and infrared spectra of copiapite-group minerals
    Czech eclogites: Terrane settings and implications for Variscan tectonic evolution of the Bohemian Massif
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Diagenesis, Magnetic Overprint and Tectonics near Mokrá (E of Brno)
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Dynamic of the surface temperature field caused by mining-related groundwater management
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Eclogites from the Meluzina and Měděnec localities of the Krušné hory Mountains, western part of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Eclogites in Czechoslovakia
    The effect of coal combustion temperature on mineralogical composition and content of residual trace elements in ash
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Effect of temperature and exchangeable cation on water diffusion in montmorillonite
    Effect of temperature on downward movement of 34S and 35S in isotopically labelled forest soils: seasonality in organic S cycling
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Effect of the time factor on the temperature dependence of electrical resistivity of some rocks
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. I, Mid-infrared region
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. II, Near-infrared region
    Die Eklogite des Erzgebirges
    Energetická bilance impaktového a ostatních geologických procesů
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
    Evidence for carbonatite metasomatism in the upper mantle beneath the Bohemian Massif
    Evidence for high temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic)
    Evidence of glaucophane schist facies metamorphism in the East Karkonosze, West Sudetes, Poland
    The evolution of a Late-Variscan high-T-low-P region: the south-eastern margin of the Bohemian Massif
    Exhumation of HP-rocks in the Saxo-thuringian belt: back-arc extension?
    An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity : a treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids
    Experimental study of carbonate formation kinetics in a Ca2+-Mg2+-CO32--Cl-system at a temperature of 25 C
    Experimentální výzkum fázových vztahů za velmi vysokých tlaků
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Fe isotopic variations in iron meteorites and implications for parent-body thermal histories
    Fibrous nanoinclusions in massive rose quartz: The origin of rose coloration
    Fluid inclusion and stable isotope study of the Kasejovice gold district, central Bohemia.
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Fluidné inklúzie a termodynamické podmienky vzniku xenolitov spinelových lherzolitov v alkalických bazaltoch južného Slovenska
    Fluidní inkluze v minerálech
    Foraminifera as environmental proxies of the Middle Miocene (Early Badenian) sediments of the Central Depression (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Formation of extremely F-rich hydrous melt fractions and hydrothermal fluids during differentiation of highly evolved tin-granite magmas: a melt/fluid-inclusion study
    From granulite-facies metamorphic conditions to surface-thermal and mechanical aspects of the Variscan exhumation history of the Saxonian Granulite Massif
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Garnet compositional zoning and P-T conditions of metamorphism, Teplá Crystalline Complex, Western Bohemia
    Garnet REE geochemistry - genetic code of high-grade rocks
    Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geochemistry of peridotites, pyroxenites, and eclogites in the Gföhl nappe: constraints on Variscan evolution of lithosphere and astenosphere in the Bohemian Massif
    Geotectonic significance of granulites bearing on the character of Saxothuringicum /Teplá-Barrandian boundary, North Bohemia
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
    Geothermobarometry of the Mariánské Lázně Complex garnet amphibolites
    Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
    Gold mineralization in the granitoid rocks of the Voltuš area and its comparison to the Petráčkova hora porphyry gold deposit
    Granity v Českém masivu produkují teplo
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    H2O-CO2-NaCl-CH4 fluid inclusions in beryls from pegmatites of the Sudety Mts
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    High density fluid inclusions of magmatic water in phenocrysts from rhyolite of the Štiavnica Stratovolcana (Central Slovakia)
    High, medium and low pressure assemblages from the Czech part of the Královský Hvozd Unit (KHU) in the Moldanubian Zone of SW Bohemia
    High-pressure granulites: formation, recovery of peak conditions and implications for tectonics
    High resolution temperature monitoring in a borehole, detection of the deterministic signals in noisy environment
    Historical Climatology and the Study of Climate Fluctuations During the Past Millennium
    The history of crustal stacking and late orogenic extension in the Erzgebirge/Saxony
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    Hochfraktionierte Subvulkanite des spätvariszischen Extensionsregimes im Erzgebirge und Kaiserwald
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hřebenáč
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles; an indication of a heat source in the area of the Třebíč Massif
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrotermální alterace semisyntetických skel směsným roztokem 2M Na2CO3 a 2M K2CO3
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
    Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to thermal history of the paleozoic in the SE part of the Rhenohercynian Zone (Moravia)
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Interpretation of the formation pressure from well-logging data
    Inverted metamorphic zonation in a basement-derived nappe sequence, eastern margin of the Bohemian Massif
    Inverted metamorphism and PTt paths in the Moravian zone
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Jak vznikají pouštní laky?
    Jílovce cyprisového souvrství
    K-Ar dating of illite fundamental particles separated from illite-smectite
    K problematice režimu napjatých zvodní
    Karlovarské prameny
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kyanite from Early Paleozoic rocks of the Gemericum (Western Carpathians) and its implications for baric conditions of Variscan metamorphism
    The Last Glacial-Interglacial Temperature C ontrast Directly From the Present Subsurface Temperatures
    Late Miocene climate in the circum-Alpine realm - a quantitative analysis of terrestrial palaeofloras
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Leucogranites in Hercynian tin provinces (SW England and NW Bohemia) and comparison with leucogranites in Himalayas
    Lithospheric Temperature Response to Magmatic Processes in West Bohemia
    Long-term variations in the second sectorial stokes harmonics on the basis of TOPEX/POSEIDON altimetry between 1993 and 2000
    LP/HT versus MP/MT- metamorphism in the Schist mantle of the Saxonian Granulite Massif and in the northern part of the Erzgebirge Zone (Germany): similarities and differences
    The mafic blueschists from the Rýchory Mts. crystalline complex (Western Sudetes, Bohemian Massif): metamorphic development and possible protolith composition
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Magnetické vlastnosti minerálů a jejich použití pro identifikaci minerálů
    Mariánské Lázně Complex Garnet Amphibolite Thermobarometry
    Mathematical modelling of tektite formation
    Measurement of thermal deformations of rock
    Melt inclusions in quartz from the Karkonosze granitoids
    Metamorfné kryštalinikum oblasti Suchého a Malej Magury
    Metamorphic conditions of the Veporic Unit in the Western Carpathians
    Metamorphic Development of Skarns at Pernštejn, Svratka Crystalline Complex, Bohemian Massif
    Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
    Metamorphic Evolution. Exotic Metamorphic Nappes. Saxothuringian Basin
    Metamorphic inverted zonation in the Moravian zone of the Svratka dome
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Mezinárodní pracovní setkání o spodní kůře na Srí Lance
    Microthermometry of volatile-rich silicate melt inclusion in granitic rocks
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Mineralchemie und Geothermobarometrie der Intrusivgesteine der Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen b. Hl. Blut (Nordostbayern)
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Modelling of rapidly rotating thermal convenction using vorticity and vector potential
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitoring of air-ground temperature coupling and examples of shallow subsurface warming in Slovenia
    Monitorování podzemních vod
    Morfologie, charakter agregace a krystalinita grafitů silesika (Česká republika)
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Myrmekitové struktury zlata a bismutu a jejich genetický význam
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    No. 428 - Climate and borehole (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002) OET in 2003
    Notes on global quasistatic changes in the ocean-atmosphere system
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Numerical analysis of time series obtained by rock-slope monitoring
    Obrazovanije tvjerdogo bituma v processe vzaimodejstvija nasturana i nefti pri 300 °C
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Odpudivá gravitace v první sekundě po velkém třesku?
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Organic maturation in three West Carpathian Neogene Basins
    P-T evolution and tectonic setting of granulites of the Ohře (Eger) crystalline
    P-T path interpretation from garnets in the Moldanubian diaphthorite zone to the west of Waldthurn (Bohemian Massif, NE Bavaria)
    P-T-t-Pfade im Grenzbereich Moldanubikum/Zone von Erbendorf-Vohenstrauss
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Petrografický výzkum opuštěného dolomitového lomu v Přídolí u Velké Chuchle, Barrandien
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Phase Relations among Selenides, Sulfides, Teplurides, and Oxides: II. Applications to Selenide-Bearing Ore Deposits
    Phyllosilicate preferred orientation as a control of magnetic fabric: evidence from neutron texture goniometry and low and high-field magnetic anisotropy (SE Rhenohercynian Zone of Bohemian Massif)
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    Poznámky k fyzice vzniku vltavínů
    Pre-alpine metamorphic events in Gemericum
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part 1, Experiments and field data
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part II, Theory and interpretation
    Preliminary results of a fluid inclusion study in granulites in Moldanubicum of South Bohemia
    Probable anticlockwise P-T evolution in extending crust: Hlinsko region, Bohemian Massif
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prograde metamorphism and decompression of the Gföhl gneiss, Czech Republic
    Project 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
    Radiothermal granites of the Cullen Batholith and associated mineralisation (N.T. Australia)
    Rapid accretion and differentiation of iron meteorite parent bodies inferred from 182Hf-182W chronometry and thermal modeling
    Rapid burial and exhumation during orogeny: thickening and synconvergent exhumation of thermally weakened and thinned crust (Variscan Orogen in Westen Europe)
    Recent climate change reconstructed from the borehole temperature data
    Recognition and significance of multiple fluid inclusion generations in telogenetic calcites
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Relationships between the North Atlantic Oscillation index and temperatures in Europe in global climate models
    Retrograded eclogite from the Staré Město Belt, NE margin of the Bohemian Massif
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    Rovnovážne asociácie rúl a amfibiolitov komplexu Bujanovej (Čierna hora)
    Rulovo-amfibolitový komplex gemerika
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sandy a změna klimatu
    Saxothuringian eclogites: their tectonometamorphic evolution (Western Erzgebirge Mts.)
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni
    Signature of the last ice age detected in the subsurface temperatures
    Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Solárně-terestrické vlivy na klima
    Solidus temperatures of the selected granitic rocks from the Czech part of the Bohemian Massif
    Sorption properties of reduced-charge montmorillonites
    The southern zone of Tepl-Taus (ZTT) - a nappe?
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex
    Srovnání granát-biotitových geoteploměrů
    Srovnání krystalochemických parametrů Fe-Li slíd z lokalit Cínovec, Vysoký Kámen a biotitu ze středočeského plutonu
    Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Structural Evolution and Metamorphic Zoning of the Jeseník Amphibolite Massif
    Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w poludniowej czesci Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Superheat in silicate melts - causes and consequences
    Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Technolithology
    Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Temperature conditions of coal formation
    Temperature-dependent thermal expansivities of multicomponent natural melts between 993 and 1803 K
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    Temperature variations of magnetic susceptibility in rocks of the KTB pilot borehole and its vicinity (German part of the Bohemian Massif) and their geological and geophysical implications
    Temperatury przemian kontaktowych w skaĺach osĺony intruzji Kĺodzko-zĺotostockiej w okolicach Želazna
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
    Thermal history of the Upper Silesia Coal Basin Constrained by K-Ar Dating of illite-smectite from pyroclastic horizons
    Thermal instability of the fluid column in a borehole: application to the Yaxcopoil hole (Mexico)
    Thermal transformations of the Sedlec kaolin in the light of changes of the specific surface area
    Thermally altered coal from Upper Silesian Coal Basin
    Thermische Modellierung schneller Extrusion von Hochdruckgesteinen aus der variszischen Gebirgswurzel im Erzgebirge
    Thermoanalytical Study of the oxidation (Burning Profile) of Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD)
    Thermodynamic properties of uvarovite garnet (Ca3Cr2Si3O12)
    Thermometry of arsenopyrite-pyrite mineralization in the Dúbrava antimony deposit (Western Carpathians)
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites
    UN ECE ICP Materials: Dose-Response functions on Dry and Wet Acid deposition Effects after 8 Years of Exposure
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Unusual thermomagnetic behaviour of several natural hematites
    Variations in discharge and temperature of mineral springs at the Františkovy Lázně spa, Czech Republic, during a nearby earthquake swarm in 1985/1986
    The Variscan orogen in Europe: HP-LT and LP-HT rock types but no paired metamorphic belts
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
    What Happened to Quartz from the Izera Gneisses? A Possible Scenario
    White mica 40Ar/39Ar ages of Erzgebirge metamorphic rocks: simulating the chronological results by a model Variscan crustal imbrication
    The Workshop "High Temperature-Low Pressure Metamorphism and Deep Crustal Structures": geology and geophysics 90 hand-in-hand (IGCP 304 final meeting)
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    An XRD, SEM and TG study of a uranopilite from Australia
    Za jakých teplot vznikaly acháty?
    Zahájení projektu IGCP č.294 Nízkoteplotní metamorfóza ('Very Low-Grade Metamorphism')
    Zircon in highly evolved Hercynian Homolka Granite, Moldanubian Zone, Czech Republic: Indicator of magma source and petrogenesis
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno