Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    terénní výzkum
Článek
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Barrande in the field
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"