Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    terasa říční
Článek
    4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Correlation of European glaciations and their relation to the deep-sea record
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
    Geology of the moldavite-bearing sediments in Central Europe
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    Kvartér
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Lovci mamutů na Donu : kde žili a jak
    Moldavite aus dem westlichen und dem nördlichen Teil Böhmens
    Nález vltavínu ve fluviálních sedimentech Vltavy v pískovně u Jeviněvsi s. od Kralup nad Vltavou
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    Nová zvláště chráněná území
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě
    Pleistocene fluvial terraces of the Svratka river - facies and provenance study
    Pleistocenní sedimenty vyšší terasy Bečvy ve Vsetíně : 25-41 Vsetín
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Soft rock pediments in South Moravia, Czech Republic
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Český Brod (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky (13-14 Nymburk)
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy