Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    terciér
Článek
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Age-related Contrasting Alkaline Volcanic Series in North Bohemia
    Agglutinated foraminifers response to KT boundary event in sub-CCD flysch facies
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Alkaline lamprophyres (Camptonites and Monchiquites) in Central Europe
    Alkaline Volcanism in the Mesozoic and Cenozoic history of the Western Carpathians Mts.
    Amphibia of Enspel (Late Oligocene, Germany)
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe)
    The aquatic plants Salvinia (Salviniales) and Limnobiophyllum (Arales) from the Late Miocene flora of Sosnica (Poland)
    Aragonit z Hřídelce
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    The beginning, development and termination of the Middle Miocene Badenian salinity crisis in Central Paratethys
    Bentonit z hroznětínské pánve
    Bericht 1991 über das Projekt "Kleinsäuger" (paläontologische Probenahme)
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Rußbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St.Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über Revisionsarbeiten in der paläobotanischen Sammlung der Geologischen Bundesanstalt
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Biostratigraphy of Fissure Fillings in the Ernstbrunn Limestone of the Waschberg Zone (Lower Austria)
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    The Bohemian Massif as a Catchment Area for the NW European Tertiary Basin
    Bolboforma (Phytoplankton Incertae Sedis), Bachmayerella and other Calciodinelloidea (Phytoplankton) from the Middle Miocene of the Alpine-Carpathian Foredeep (Central Paratethys)
    Boron in the aleuropelites of the Bohemian Massif
    Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria)
    Camptonites and monchiquites in Central Europe
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    Cenozoic Degradation History at the Western Margin of the Bohemian Massif
    Cenozoic magmatism of the Ohře rift, Czech Republic: geochemical signatures and mantle dynamics
    Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy - A European perspective
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Chemistry of the tertiary volcanics of the Czech Cretaceous Basin
    Chicxulub, díra do Yucatanu : nic se neutají, ani obrovský kráter ukrytý pod zemským povrchem
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    CLAMP and CA proxy data from the Lower Miocene of North Bohemia
    Clay mineralogical investigations of Tertiary clay from northern Bohemia
    Climatic oscillations versus environmental changes in the interpretation of Tertiary plant assemblages
    Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Co skrývá úpatí Řípu? : Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    CO2 fluid inclusions in mantle xenoliths from Lower Silesia (SW Poland): formation conditions and decompression history
    Comparisons between the Cretaceous and Tertiary floras of Central and Southwest Europe: a commentary
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin.
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Contrasting Flow Fabrics of Phonolite and Trachyte Domes and Implication to their Emplecement Mode: Example from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts., Socotra Island, Yemen
    Cooling history of Tatric crystalline basement of Nízke Tatry Mts. (Western Carpathians) inferred from apatite fission track and (U-Th)/He analysis - preliminary results
    Correlation of the Alpine Flysch-Zone with the Outer Carpathians (including klippen-zones): new data and new aspects
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Debris flows and lahars in the volcanic area of the České středohoří Mts.
    Das Deckgebirge im Tagebau Berzdorf/OL
    Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
    Distribution of detrital "tongues" in the Main Seams of the North Bohemian Basin and their application to stratigraphic subdivision of the Main Seam
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins, Czech Republic
    Distribution of mineral deposits controlled by seismically active fracture zones in Andean South America
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Dobývání uhlí u Starého Šachova
    Doc. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSC. šedesátníkem
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    The Doupov volcano-genetic aspects
    Doupovské hory - krajina v úschovně
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Dvoufázová destrukce paleoreliéfu : dva příklady z Vimperské vrchoviny
    Dyke Swarm Pattern and Tectonics in the České Středohoří Mts. Volcanic Centre, Ohře (Eger) Rift, Central Europe (Starting Points for Further Research)
    Early Miocene birds of Djebel Zelten, Libya
    Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Early Miocene seeds of Schisandra moravica (Mai) Gregor from the Czech Republic
    Early Oligocene flora of Seifhennersdorf (Saxony)
    Early Oligocene insect fauna from Seifhennersdorf (Saxony, Germany)
    Early ontogeny and palaeoecology of the Mid-Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys
    Ectothermic vertebrates (Actinopterygii, Allocaudata, Urodela, Anura, Crocodylia, Squamata) from the Miocene of Sandelzhausen (Germany, Bavaria) and their implications for environment reconstruction and palaeoclimate
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Ein einzigartiges Fossil
    Eocene Bryozoa from the Eisenrichterstein beds, Hallthurm, Bavaria
    Eostangeria ruziciniana (Zamiaceae) from the Middle Miocene of Bulgaria and its relationship to similar taxa of fossil Eostangeria, and extant Chigua and Stangeria (Cycadales).
    Estudios geologicos, Matagalpa, zona central de Nicaragua
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    Evolution of granite landscapes in the Sudetes (Central Europe): some problems of interpretation
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) and paleohydrologic model
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Evolution of the Late Tertiary Basin in the Northern Carpathians and Their Foreland
    Examples of recently discovered oil and gas fields in the Carpathian foredeep and in the European foreland plate underneath the Carpathian thrust belt, Czech Republic
    Exodynamic analysis of the Central Šumava Mts.
    Exotische Buchen-Gewächse aus dem Oligozän von Offenbach
    Exploring for Hydrocarbons Under Thrust Belts - A Challenging New Frontier in the Carpathians and Elsewhere
    The fabric development and mode of flow in highly crystalline lava extrusions - combined field evidence and AMS analogue modeling data
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    First micromammals (Mammalia, Soricomorpha) from the Vallesian (Miocene) of Eppelsheim, Rheinhessen (Germany)
    First paleomagnetic results from the Oligocene sediments of the Silesian Nappe, Western Outer Carpathians
    Die Flora von Bechlejovice bei Děčín : eine oligozäne vulkanische Flora und ihre Stellung im Florenkomplex Haselbach-Valeč sensu Kvaček & Walther 2001
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
    Floristic biostratigraphy of Tertiary basins in the Bohemian Massif and correlation with Central Paratethys
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    The formation of the West European rift: A new model as exemplified by the Massif Central area
    Fosilní savec s jedovými zuby
    Fossil fruits of Pteleaecarpum Weyland - Tiliaceous not Sapindaceous
    Fossil fruits of Reevesia (Malvaceae, subfam. Helicteroideae) and associated plant organs (seeds, foliage) from the Lower Miocene of North Bohemia (Czech Republic)
    The fossil history of Craigia (Tiliaceae) - a review
    The fossil history of Sloanea L. (Elaeocarpaceae) in Europe
    Fossil hydrophilid beetles (Coleoptera: Hydrophilidae) of the Late Oligocene Rott Formation (Germany)
    FOZO magmas in Lusatia and Lower Silesia : lower mantle signature in geochemistry of Central European asthenosphere
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    The frog from Seifhennersdorf
    Further revision of Tertiary floras of Central Bohemia: localities Na Bendovce (Sv. Antonín) near Rakovník, Klínec near Všenory and Na Sulavě near Černošice
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geoacoustic measurement on high artificial slopes
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemistry and Petrogenesis of the Tertiary Alkaline Volcanic Suite of the Labe Tectovolcanic Zone, Czech Republic
    Geochemistry of volcanic pipe on Linhorka Hill near Třebenice
    Geochronological constraints of Mesozoic and Tertiary reworking of Paleozoic basement units in SW Carpathians
    Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geological and geophysical models of the Outer/Inner West Carpathian contact zone
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geological structure of the West Carpathian Flysch Belt and its relation to the Eastern Alps
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
    Geologické památky Doupovských hor
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Geologický podklad a vývoj
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geologie východního okraje Českého masívu v Dolním Rakousku
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and Stratigraphy of the Carpathian Flysch Belt in Moravia
    Geology of Cretaceons formations in the Rutbah area, Western Desert, Iraq
    Geology of occurrences of ferruginous sanstones in North Bohemia: Famous localities revisited
    Geomorfologické aspekty ochrany reliéfu v Národním parku Podyjí
    Geomorphological analysis of the region of the middle part of the Rokytná River Valley and its surroundings
    Geophysical Characteristics of the Roztoky Volcanic Centre, The České Středohoří Mts., Bohemia
    Geophysical investigastion of volcanic centre in NW Bohemia
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Globicornis rakovici n.sp., a new fossil species (Coleoptera: Dermestidae: Megatomini) from Baltic amber
    Granulite Xenoliths from the Doupov Volcanic Complex Area - Petrology and Geochemistry
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
    Gundersheim 4, a third Ruscinian micromammalian assemblage from Germany
    Haitská skla - pravděpodobně nejstarší známé tektity
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia
    Heterochrony: response of Amphibia to cooling events
    High-Ti basaltic rocks in the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, western Bohemia/Saxony
    Historický červený pigment caput mortum
    History of Fagus in Central Europe - an attempt of new interpretation of fagus evolution
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Hnědouhelné doly na Liberecku v 19.století
    The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Hrubšice - serpentinite weathering
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrothermal Mineralization Beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: The Record of a Possible Tectonic Driving Fluid Flow
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    Igneous Activity. Autochthon and Metamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    In situ pollen of Alnus kefersteinii (Goeppert) Unger (Betulales: Betulaceae) from the Oligocene of Bechlejovice, Czech Republic
    Incisor enamel microstructure and its implications to higher-level systematics of Eurasian Oligocene and Early Miocene hamsters (Rodentia)
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Internal flow fabric study of viscous lava domes in Central Slovakia by means of AMS and quantitative microstructural study
    The International Symposium: "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes during the Cretaceous and Tertiary", Bratislava 13th to 20th September 1992
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Intrusive Geometries and Cenozoic Stress History of the Northern Part of the Bohemian Massif
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
    Isotopic compositions of oxygen and carbon in selected Mesozoic and Tertiary limestones and dolomites in Slovakia
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Jílovce cyprisového souvrství
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Jubiläumssymposium für Prof. Zlatko Kvaček
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    K/T-tektity a nový názor na vznik tektitů
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Kamenné hříčky na "žulové osmě"
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 4, Die eo- und oligozänen Vertreter der Gattung Triptychia, nebst Bemerkungen zur Ökologie und geo- bzw. stratigraphischen Verbreitung der Filholiidae sowie zur Evolution der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
    The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Klastické žíly
    Klima minulosti a budoucnosti. Část III, Klima ve čtvrtohorách
    Kmeny dřevných opálů "na stojato"
    Komorní and Železná hůrka
    Koniferen der Oberkreide und ihre Relikte im Tertiär Europas6PEin Beitrag zur Kenntnis ausgestorbener Taxodiaceae und Geinitziaceae fam.nov.
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Kosmické bombardování a hranice křída-terciér
    Kouzlo slepeného kamení
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Large-Scale Stratigraphic Geometries in a Rift-Margin, Lacustrine Delta System Influenced by Peat Compaction: Comparison of Field and Reflection Seismic Data (the Miocene Bilina Delta, Ohře Rift, Czech Republic)
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    Late Cretaceous to early Miocene deposits of the Carpathian foreland basin in southern Moravia
    Late Cretaceous to Paleocene melilitic rocks of the Ohře/Eger Rift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rifting
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
    Latest Eocene-Recent Megasequence AP11
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    The Limestone with "Spirigera" deslongchampsi Suess in the tertiary Conglomerates near Chvalová Village, southern Slovakia
    Lithic industries from Abusir, Lower Egypt
    Lithofacies and sedimentary architectures of the Bílina Delta
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Lower Miocene of the Hustopeče Gate
    Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Magnolien in den paläogenen Blattfloren Mitteleuropas
    The Magura Nappe and its supposed SE prolongation (Western Outer Carpathians)
    Mapování v severovýchodním Iráku v pohoří Zagros
    Marine und brachyhaline Bivalven aus dem Karpatium des Korneuburger Beckens (Untermiozänen; Österreich)
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Medový poklad i okno do pravěku
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Mesozoic and Tertiary Volcanism in Relation to the Pieniny Klippen Belt
    Microflora at the Tertiary sites of the faunal record in the Czech Republic
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Mid-latitude Palaeogene floras of Eurasia bound to volcanic settings and palaeoclimatic events - experience obtained from the Far East of Russia (Sikhote-Alin´) and Central Europe (Bohemian Massif)
    Middle Miocene birds of Františkovy Lázně, Bohemia
    Middle Miocene nannofossils in the Carpathian Foredeep, Czech Republic (state-of-the-art)
    Middle Palaeocene-Eocene Megasequence AP10
    Mikropaeontologický výzkum nejvýchodnější části oherského riftu, české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Mineral Chemistry and Petrogenesis of Ultramafic Alkaline Lamprophyre Dyke from the Klunst Quarry in Ebersbach (Lusatia, Germany)
    Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Moravo-silesian volcanism from Mesozoic to Subrecent
    Moravský porcelanit
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morfotektonika Obnizenia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    Myctophidae a jejich role v biostratigrafii evropského terciéru
    Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy zkamenělých dřev ve světě
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Neogene Deformations of the Core Mountains of the Central Western Carpathians as Indicated by Magnetic Anisotropy
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung des nördlichen KTB-Umfeldes (Fichtelgebirge und Steinwald)
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung im östlichen Fichtelgebirge
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    Neue Beiträge zum Oligozän von Ottenthal in der Waschbergzone, Niederösterreich. 17
    New amber fossil Anthomyzidae (Diptera): an unexpected Eocene diversity
    New and unusual Bryozoa from the Badenian (Middle Miocene) of the Moravian part of the Vienna Basin (Central Paratethys, Czech Republic)
    New dragonflies from the Lower Miocene(Ottnangian/Karpatian) of the Cypris Shale in western Bohemia (Odonata: Libellulidae)
    New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
    New fossil gall midges from the earliest Eocene French amber (Insecta, Diptera, Cecidomyiidae)
    A new Miocene Bryozoan from the Sarmatian of the Danube basin
    New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
    Nomenclatural and taxonomic status of fossil birds described by H.G.L. Reichenbach in 1852
    Note complémentaire sur ľichthyofaune oligocene de Seifhennersdorf (Saxe, Allemagne) et de Varnsdorf, Kundratice, Lbín, Skalice, Knížecí, etc. (Boheme, République tcheque) : pour Ortwin Schultz, a ľ occasion de son 65e anniversaire
    A noteworthy cycad, Ceratozamia hofmannii Ettingshausen 1887, from the Lower Miocene of Austria re-examined
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Novelties on the Czech tertiary angiosperm wood focusing on the systematics affinity of ,Platanus-like' woods
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    O geologii Nové Guineje
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
    Occurrence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediments of Slovakian Neogene basins
    Oceánské zeolitové kaly
    Oceánské zeolitové kaly
    Oligaeschna kvaceki sp. nov., a new fossil dragonfly (Odonata: Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians)
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    On the early history of vespertilionid bats in Europe: the Lower Miocene record from the Bohemian Massif
    On the existence on the "Ševětín astrobleme", South Bohemia, Czech Republic
    Opál z Mrtvého vrchu u Kostomlat
    Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén? (03-14 Liberec)
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
    Ostrov Skye, přírodní klenot Skotska
    Overview of macrofloras from the Most Basin (Czech Republic) and their phytostratigraphical correlation within Central and Boreal Europe
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
    Palaeoecological evaluation of the Karpathian sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep using trend analysis
    Palaeogeography and palaeotectonics of the Alpo-Carpatho-Pannonian and adjacent blocks based on palaeomagnetic data: Neogene to Permian
    Palaeomagnetic investigations in Cuba from late Jurassic to middle Eocene times and tectonic implications
    Palaeomagnetism and palaeogeography of the Western Carpathians from the Permian to the Neogene
    Paläogeographische Probleme des Nordböhmischen Tertiärs
    Paläokarpologische Untersuchungen von Taphozönosen des Unter- und Mittelmiozäns aus dem Braunkohlentagebau Berzdorf/Oberlausitz (Sachsen)
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
    Paleogeographic reconstruction of the Podhorní vrch Hill volcano, Western Bohemia
    Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic: Short Review
    Paleomagnetic stratigraphy and Iridium abundance of the Cretaceous-Tertiary boundary at Žilina, Slovakia
    Paleontologické nálezy
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
    Paleontologie lokality Obora
    Palynologické zpracování vrtu Čejkovice - HV-301
    Parallels between karst relief and granite relief case study of the Bohemian Highlands, Czech Republic
    Pararotalia aculeata (ďOrbigny, 1846) ze środkowego miocenu Paratetydy Centralnej
    Peridotite xenoliths from Lutynia volcano (SW Poland) - the lithospheric mantle beneath NE part of the Bohemian Massif
    Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Petrological and geophysical evidence of Cenozoic ultramafic intrusive rocks in lithospheric mantle beneath NE Bohemian Massif
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Petrology of the sediments in the Qulqula zone, its basement and foreland, Northeastern Iraq
    Pflanzenfossilien aus dem europaeischen Tertiaer: Juglandaceae
    Die Pflanzengesellschaften der Braunkohle
    Phase Changes in Medium-Temperature Metagranites - An Example of the St. Catherine Dome and its Continuation below the North Bohemian Basin (Krušné hory Mts., Bohemian Massif)
    Phonolitic and trachytic rocks in the České středohoří Mts., North Bohemia : petrology and geochemistry
    Phreatomagmatic Structures in the Northern Environs of the Ohře Rift (Saxony)
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Die phytopaläontologische Sammlung Franz Unger am Landesmuseum Joanneum
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Planktonic gastropods (pteropods) from the Miocene of the Carpathian Foredeep and the Ždánice Unit in Moravia (Czech Republic)
    Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?)-paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)
    Plant assemblages from the hanging wall sequence of the opencast mine Oberdorf N Voitsberg, Styria (Austria, Early Miocene, Ottnangian)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Post-Variscan sedimentary record of the SW margin of the Bohemian massif: a review
    The potential of fossil angiosperm wood to reconstruct the palaeoclimate in the Tertiary of Central Europe (Czech Republic, Germany)
    Pozdnepliocenovyje chiščnyje iz Včelare 2 (jugo-vostočnaja Slovakija)
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Poznámky ke svrchnímu karpatu-spodní badenu v alpsko-karpatské předhlubni
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Principal Directions and Asymmetrical Zoning of Cenozoic Volcanics in the Lužické hory Mts. and the Adjacent Area, N Bohemia
    Principal geological and geophysical characteristic of the Alpine-Carpathian Pannonian junction
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Production and utilization of humic substances in Humeco JSC
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Professor Zlatko Kvaček's seventieth
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 12-11 Žatec)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehled geologie severovýchodního Iráku v pohoří Zagros
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přírodní výskyty fullerenů
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals in the geological record
    Recent crustal movements in Late Tertiary tectonic zones of the Sudetes and Northern Sudetic Foreland, SW Poland
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Reconstructing post-Carboniferous history of the Krkonoše Piedmont Basin using detrital apatite fission-track data
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    Reconstruction of Vegetation and Landscape Development during Volcanic Activity in the České Středohoří Mountains
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně : 01-44 Vejprty
    Rekonstruktion von Unterbau-Abtrag im NW-Teil der Boehmischen Masse
    Reliefentwicklung, Tektonik und Vulkanismus während des Tertiärs und Quartärs im Fichtelgebirge und im westlichen Egerer Becken (Excursion E am 16.4.1998)
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
    Revision of the coniferous macrofossils from the Lower Miocene of the Most Basin
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Role of uplift and erosion in petroleum systems of the West Carpathian basins in Czech Republic and Slovakia
    Roztoky Intrusive Centre in the České Středohoří Mts.: Differentiation, emplacement, distribution, orientation and age of dyke series
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    The Salamandrid Amphibian Chelotriton (Amphibia: Salamandridae) and Related Forms from the Tertiary of Europe
    Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän des Chomutov Beckens - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla)
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Schenkiella genus novum, thorny disseminules of unknown affinities from the Lower Miocene of central Europe
    Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Sedimente des Wiener Beckens und seiner alpinen und subalpinen Unterlagerung
    Sedimentologické výzkumy krasových dutin ve velkolomu Čertovy schody (Koněprusko, Český kras)
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Silicified Miocene woods from the North Bohemian Basin (Czech Republic) and from Kuzuluk, district Adapazari (Turkey)
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Some of the significant plant microfossils and their assemblages common in the Bohemian, German and Austrian Tertiary
    Soos
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    The source of Cenozoic volcanism in the České středohoří Mts., Bohemian Massif
    Spät- und postvariszische tektonische Entwicklung im Umfeld der Kontinentalen Tiefbohrung Oberpfalz (KTB)
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?
    Sr Isotope Geochemistry of Cenozoic Basalts from Bohemia and Moravia
    Sr Isotopic Composition of Mantle Peridotite Xenoliths from the Erzgebirge: Evidence for Ancient Mantle Metasomatism?
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Stratigraphical position of Albanian bauxites. Paleotectonic implications
    Stratigraphy and correlation of the Grund Formation in the Molasse Basin, northeastern Austria (Middle Miocene, Lower Badenian)
    Stratigraphy of the Grund Fm., based on the Foraminifera
    Strontium and Neodymium Isotope Study of Bohemian Basalts
    Study of isotopes and palaeofluids: Sr and Nd isotopic composition of zoung basaltic rocks in Bohemia and Moravia
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Subduction in the remnant Carpathian Flysch Basin
    Succession of Lava Flows of Úhošť Hill in Relation to the History of Magma Reservoir
    Súčasné biostratigrafické poznatky o hrádockom a gosauskom súvrství
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Taxonomic implications and fossilization of tube ultrastructure of some Cenozoic serpulids (Annelida, Polychaeta) from Europe
    Tectonic events of the Neoalpine orogeny in the Carpathian Flysch Belt (South Moravia)
    Tectonosedimentary Evolution of the Cheb Basin (Cenozoic, Western Bohemia)
    Tectonostratigraphy of the Zagros Suture
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Terciér - Neogén
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 12-31 Plasy (12-31 Plasy)
    Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic
    Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Tertiäre Maare rund um den Egergraben
    Die Tertiärflora von Kleinsaubernitz bei Bautzen
    Tertiary Avian Faunas of Europe
    Tertiary Avian Localities of Austria
    Tertiary Avian Localities of Croatia
    Tertiary Avian Localities of Denmark
    Tertiary Avian Localities of Europe: An Introduction
    Tertiary Avian Localities of Finland
    Tertiary Avian Localities of Germany
    Tertiary Avian Localities of Greece
    Tertiary Avian Localities of Holland
    Tertiary Avian Localities of Hungary
    Tertiary Avian Localities of Macedonia
    Tertiary Avian Localities of Moldavia
    Tertiary Avian Localities of Russia (European Part)
    Tertiary Avian Localities of Slovakia
    Tertiary Avian Localities of Switzerland
    Tertiary Avian Localities of the Czech Republic
    Tertiary Avian Localities of the United Kingdom
    Tertiary Avian Localities of Ukraine
    Tertiary Avian Localities of Yugoslavia
    Tertiary conifers: whole plant reconstruction and naming
    Tertiary development of Carpathian-Pannonian region: crustal processe
    Tertiary development of the West Carpathian accretionary wedge : implications for maturation history and sediment provenances
    Tertiary etchsurfaces in the Sudetes Mountains, SW Poland: a contribution to the pre-Quaternary morphology of Central Europe : palaeosurfaces
    Tertiary Evolution of the Intra-Carpathian Area: a Model
    Tertiary flora and vegetation of the Hlavačov gravel and sand and the surroundings of Holedeč in the Most Basin (Czech Republic)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Záhoří near Žatec (Most Basin, Czech Republic)
    Tertiary ignimbrites in Central America : volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal
    Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Tertiary subduction mechanism of the Carpathian-Pannonian region
    Tertiary vegetation of Europe and its dynamics and climatic signal - new approaches in botany of the past
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians
    Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Typen der Geologisch-Paläntologischen Abteilung
    Typology, chemistry and origin of zircon from alkali basalts of SE Saxony (Germany)
    Übersicht über die fossilen marinen Schildkrötenfamilien Zentraleuropas (Reptilia, Testudines)
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    Underground gas storage Dolni Bojanovice
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Die untermiozänen Floren aus der Spremberger Folge und dem 2. Flözhorizont in der Lausitz. Teil IV: Fundstellen und Paläobiologie
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    An Upper Triassic limestone pebble with "Spirigera" deslongchampsi Suess from the southern part of the Western Carpathians, southern Slovakia
    Útes Stevns Klint v Dánsku a jeho význam pro hranici křídy a terciéru
    Vegetation of the European Eocene - state-of-the art
    Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Les Vertébrés du Lutétien, du Miocene et du Pliocene de Tunisie Centrale
    The Vienna basin
    Vinařická hora Hill Cenozoic Composite Volcano, Central Bohemia: Geochemical Constraints
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Volcanic and riparian settings during the Late Eocene in North Bohemia
    Volcanic geometries and stress history of the northern part of the Bohemian Massif
    Volcanic glasses from the Aden trap series in Yemen
    Volcanology of the Doupov Mts. area
    Volcanosedimentary Complex of the České Středohoří and Doupovské Hory Mts. in Palynological Record
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vulkanity v jižním okolí Teplic
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    Vulkanologie okolí Jičína (03-43 Jičín)
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výroba štípané industrie na sídlišti kultury s moravskou malovanou keramikou v Jezeřanech-Maršovicích
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí
    Výsledky mikropaleontologického studia některých sedimentárních útvarů Českého masívu
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgrúně (25-24 Turzovka)
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Významný sprašový profil u Čejkovic na jižní Moravě (34-21 Hustopeče)
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc.
    Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from the Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints
    The West Carpathians and Ouachitas: a comparative study of geodynamic evolution
    The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology
    Die westliche Zentral-Paratethys an der Wende Eozän/Oligozän - Ozeanographie eines Randmeeres und Bildung von Erdölmuttergesteinen
    Woher kommt das Erdöl zwischen Bodensee und Mähren : eine geochemische Spurensuche
    The Work of Josef Emanuel Hibsch : complete bibliography
    Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor
    Zahubil dinosaury meteorit? : odpověď společně hledají paleontologové, geologové a chemici
    Zajímavé inkluze hmyzích fosílií v retinitu ze Študlova
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Zkamenělé stromy severozápadních Čech
    Zkřemenělá dřeva jihočeských pánví
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Zonal development of residual kaolin in the muscovite granite of the Smrčiny massif (Fichtgebirge)
    Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken
    Zum Geodynamik und Paläotektonik des Tertiärs der Niederlausitz
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv
    Zur Stratigraphie und Fazies autochtoner und allochtoner Tertiär-Ablagerungen im Raum Schirnding (Oberpfalz)
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Žraloci z hlubin karpatských pohoří : obyvatelé moravského třetihorního moře