Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    terciér Českého masivu
Článek
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    Aulacoseira hibschii (Reichelt) Houk comb. nov. (Bacillariophyceae, Centrales) from the type locality in Varnsdorf (Czech Republic)
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Bioerosive traces in the Badenian corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    The Bohemian Massif as a Catchment Area for the NW European Tertiary Basin
    Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy - A European perspective
    Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments
    Chemical Classification of Central European Tektites (Moldavites)
    Cinq nouveaux gisements de Pelobatidae (Amphibiens, Anoures) dans l'Oligocene d'Europe centrale
    Complements to the anatomical knowledge of Cyclurus macrocephalus Reuss (Pisces, Actinopterygii) from the Eocene of Kučlín, Bohemia, Czech Republic
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Do extant nearest relatives of thermophile European Cenozoic plant elements reliably reflect climatic signal?
    Doc. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSC. šedesátníkem
    The effect of composition of dioctahedral Na-smectites on their swelling
    Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Eur-American Floristic Similarities through the Cenophytic: Introduction
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    The evolution of the Massif Central rift: spatio-temporal distribution of the volcanism
    Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Fluvial history in the Bohemian Massif
    The formation of the West European rift: A new model as exemplified by the Massif Central area
    The fossil history of Sloanea L. (Elaeocarpaceae) in Europe
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geochemie und Verteilung der Quellgase und tektonische Struktur des Eger-Rifts in der Oberpfalz und in Oberfranken, Bayern
    Geologie a geomorfologie Moravského krasu
    Hibsch 2002 Symposium
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Intrusive Geometries and Cenozoic Stress History of the Northern Part of the Bohemian Massif
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech : konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Koniferen der Oberkreide und ihre Relikte im Tertiär Europas6PEin Beitrag zur Kenntnis ausgestorbener Taxodiaceae und Geinitziaceae fam.nov.
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Lacustrine fish faunas (Teleostei) from the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description of two new species of Prolebias SAUVAGE
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
    Magnolien in den paläogenen Blattfloren Mitteleuropas
    Mathematical model of tektites formation
    Meteoritenkrater und Tektite : Zeugnisse katastrophaler kosmischer Ereignisse in der Erdgeschichte
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mikrostruktura dentice bobrovitých
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    The Moldavite Strewn Field
    Naleziště vltavínů Oslavany-Na lužích
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Novelties on the Czech tertiary angiosperm wood focusing on the systematics affinity of ,Platanus-like' woods
    O vltavínové konferenci ve Znojmě
    The Oligocene of Central Europe and the development of forest vegetation in space and time based on megafossils
    Oysters attached to gastropod shells Rudoltice, eastern Bohemia (Miocene, Lower Badenian)
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    A pathlogical anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic)
    Pojavlenije tektitov na Zemle
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Professor Zlatko Kvaček's seventieth
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Rectifications de nomenclature relatives a l'ichthyofaune oligo-miocene dulcaquicole de Boheme
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Revisions to the Early Oligocene flora of Flörsheim (Mainz Basin, Germany) based on epidermal anatomy
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Säugetierfaunen des Orleaniums der Tschechoslovakei
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod (23-21 Havlíčkův Brod)
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe
    Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
    Die untermiozänen Floren aus der Spremberger Folge und dem 2. Flözhorizont in der Lausitz. Teil IV: Fundstellen und Paläobiologie
    Upper Cenozoic history in the Bohemian Massif
    Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
    Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record
    Vergleich der chemischen Zusammensetzung von Moldaviten aus Böhmen, Mähren, Cheb, Lausitz, Österreich und von anderen Tektiten
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Volcanic and riparian settings during the Late Eocene in North Bohemia
    Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu (12-42 Zbraslav, 12-41 Beroun)
    Wolfbarsch-Funde (Periformes, Moronidae) aus den Süsswasser-Diatomiten von Kučlín (Böhmen nebst Anmerkungen zur taxonomischen Stellun von "Perca" lepidota aus den Süsswasser-Kalken von Oehningen (Baden)
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Zur Geochemie der Moldavite
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)