Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    termodynamika
Článek
    Albert Maucher Award to David Dolejš
    Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic
    The Behaviour of Tin, Tungsten and Molybdenum in Felsic Magmas
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    Bullen's parameter "éta": a link between seismology and geodynamical modelling
    Coexisting biotite and muscovite: an example from a Moinian mica schist at Glenfinnan, Scottish Highlands
    Decompression plagioklase rims around metastable kyanite crystals in Moldanubian granulites - a clue to equilibration volumes in water-deficient metamorphic rocks
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Dissipation-based treatment of non-steady grain coarsening
    Experimental determination of the effect of H2O on the 410-km seismic discontinuity
    Experimentální zvětrávání alumosilikátů
    Further evidences for slabs in the lower mantle
    Fyzikální geochemie v současné geochemii
    High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Influence of the periodic boundary conditions on the fluid structure and on the thermodynamic properties computed from the molecular simulations
    Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. I, Silicate-fluoride liquid immiscibility in anhydrous systems
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    Lower mantle thermal structure deduced from seismic tomography, mineral physics and numerical modelling
    Metamorfné kryštalinikum oblasti Suchého a Malej Magury
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Metamorphic processes in paragneisses from the Suchý and Malá Magura Mts. (the Western Carpathians)
    Microstructural record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    No. 428 - Climate and borehole (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002) OET in 2003
    O možnostiach fyzikálneho výkladu geochemických javov
    Optimization of the graphitization process at AGE-1
    Oxidation-hydration weathering of uraninite: the current state-of-knowledge
    Physicochemical parameters of granite formation and related tin-tungsten-molybdenum mineralizations in the Erzgebirge, north-western edge of the Bohemian Massif
    Pomůže zemské teplo vytápět Krkonoše?
    Pre-Hercynian granitic magmatism on the northern border of the Bohemian Massif
    Processes in granulite metamorphism
    Project 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico units in the Internal Zone of the Rif, Spain
    The Role of Zinc in Stabilization of Spinel-Bearing Mineral Assemblages - Examples from the Bohemian Massif and NW Namibia
    Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Strukturně geologické sympozium Moravská okna
    Štúdium sorpcie niektorých kovov na vybraných druhoch zeolitov
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krušné hory/Erzgebirge granite pluton
    Thermal structure of the lower mantle
    Thermal turnover, lower crustal flow and melt-related faulting: The Bohemian Massif in Carboniferous times
    Thermally altered coal from Upper Silesian Coal Basin
    Thermally softened continental crust as precursor to thickened orogenic belts
    Thermodynamic model for diffusion controlled reaction rim growth in a binary system: Application to the forsterite-enstatite-quartz system
    Transformace minerálů během impaktní metamorfózy
    Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif)
    Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow
    Ultrahigh Temperature Event in the Moldanubian Zone; its Significance for the Origin of Durbachites
    Vlastnosti tektitů typu Muong Nong a jejich vztah k podmínkám vzniku
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech