Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tetraedrit
Článek
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Banskobystrická měď
    Exploratory studies of element substitutions in synthetic tetrahedrite. Part II, Selenium and tellurium as anions in Zn-Fe tetrahedrites
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Minoritní prvky v sulfidech a chemické složení tetraedritu z baryt-fluoritového ložiska Harrachov
    Modifikácia vlastností tetraedritu intenzívnym mletím
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Tetraedrit ze Svatého Petra - Rietveldovo zpřesnění krystalové struktury
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz