Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    textury sedimentů
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Are there Turbidites in the Silurian/Devonian Boundary Stratotype? (Klonk near Suchomasty, Barrandian, Czechoslovakia)
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Bored and mineralized limestone surfaces in the Upper Cretaceous of Bohemia. A preliminary report
    Boršice near Buchlovice
    Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic)
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Characteristic and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch (Cretaceous-Palaeogene), south Poland
    Contribution to the quantitative analysis of the optical texture of carbonaceous substances
    Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic)
    The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones (Devět Křížů at Červený Kostelec, NE Bohemia, Czech Republic)
    Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Entwicklung und Architektur einer fluviatilen Talfüllung - die Niederschöne Formation in Sächsischen Kreidebecken
    Evidence of coastal sabkha in the Early Devonian sequence at Tišnov, Western Moravia
    Experimental effects of surfactants on the production of stromatactis-shaped cavities in artificial carbonate sediments
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Frontally and surficially fluidized slump to debris flow sheets in an alluvial sequence, Lower permian, Intrasudetic Basin.
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Jakým směrem tekla Paleoberounka II.?
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
    Klastické žíly
    Koule vršanské a bílinské
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Litofacie a fosilní stopy jemnozrnného turbiditního systému v jižní části moravického souvrství jesenického kulmu, Český masiv (15-33 Moravský Beroun, 25-12 Hranice)
    Lower Carboniferous ichnofabrics of the Culm facies: a case study of the Moravice Formation (Moravia and Silesia, Czech Republic)
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Microfabric of fresh and weathered marbles: Implications and consequences for the reconstruction of the Marborpalais Potsdam
    Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Nekovové a kovové sférule ve šlichových vzorcích
    Neutron diffraction experiments on sandstone undergoing external pressure
    New Upper Cretaceous Cyst Pithonella siniformis n.sp. (Calciodinellaceae) from Eastern Algeria
    Nivní sedimenty a jejich stav poznání
    Oblique raindrop impacts
    Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku
    Oncoidal and Ooidal Ironstone in the Lower Devonian Limestone Sequence, Barrandian, Czech Republic
    Orientation of the conical tests of tentaculites: internal waves in aqueous environment
    Oriented raindrop impressions; a tool for paleowind reconstructions
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
    Paleogeography of the Jizera Formation (Late Cretaceous sandstones), Kokořín area, central Bohemia
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    A present-day state of ichnological research of the Late Palaeozoic coal-bearing basins of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Příspěvek k metodice měření šikmého zvrstvení
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí (02-23 Děčín)
    Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)
    Sedimenty rhenohercynika na Moravě a v Ardenách a jejich deformace
    Shear Zones in Unconsolidated Deposits as Indicators of Synsedimentary Tectonic Movements
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Structures due to Synsedimentary Deformation in Sediments of the Bílina delta (Miocene, Most Basin, Czech Republic)
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Über Erscheinungen der Resedimentation im Jungproterozoikum und Paläozoikum der Saxothuringischen Zone
    Uloženiny pyroklastických vln
    Upper Emsian and Lower Eifelian Stromatactis Limestones of the Koněprusy Area (Barrandian, Czech Republic). 1. Reef Evolution
    Váté písky jižních Čech
    Výzkum křídových sedimentárních textur na Lounsku (12-12 Louny)
    Závalkovito-skluzové textury v sedimentech spjaté s vulkanismem birimienského zelenokamového pásu Houndé v Burkině Faso, západní Afrika