Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    thorium
Článek
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany) : accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-Variscan Li-F granite of A-type affinity
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany)
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Composition of monazite and xenotime from the Fichtelgebirge granites : an electron microprobe study
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    The Correlation between Radioactivity and Mineral Assemblages: an Example from Alkali Feldspar Syenites, Gföhl Unit, Moldanubian Zone
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Distribution of Th, U and K and petrophysical properties of granites in the Czech part of the Smrčiny (Fichtelgebirge) pluton
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Die Entwicklung der EPR-Charakteristik und Färbung von Fluoriten aus Sn-Vererzungen : Beziehungen zur Fluidevolution in der Lagerstätte
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Geochemie vápenců Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
    Geophysical characteristic of the Roztoky volcanic centre, North Bohemia
    Geophysical records of dispersed weathering products on the Frasnian carbonate platform and early Famennian ramps in Moravia, Czech Republic: proxies for eustasy and palaeoclimate
    A highly radioactive syenite from the Moldanubian zone (western Moravia)
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Interesting granitoids in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
    Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Metal ore potential of the parent magma of granite - the Karkonosze massif example
    Modální složení a gamaspektrometrie psamitů moravického souvrství: důsledky pro provenienční studie sedimentů kulmské facie (15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    The nature of radiohaloes in biotite: Experimental studies and modeling
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrografický a geochemický výzkum lamprofyrů české části krušnohorského batolitu (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary)
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Petrophysical Properties of the Brno Massif and their Tectonic Implications
    Photoluminescence emission of rare earth elements in natural monazite and synthetic orthophosphates
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (Czech Republic).
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioactivity of young volcanics of the Bohemian Massif
    Radioactivity patterns - constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Radioelement Distribution and Heat Production of Two-Mica Monzogranites from the Moldanubian Batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Short note on a thorium-rich granite in the Three Corner Area (Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Synchysite-(Y)-synchysite-(Ce) solid solutions form Markersbach, Erzgebirge, Germany: REE and Th mobility during high-T alteration of highly fractionated aluminous A-type granites
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic)
    Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
    Thoron concentration measurement in soil air
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Two-mica granites of the South Bohemian Pluton
    U-Pb SHRIMP and Nd isotopic data from the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany): Implications for Upper Vendian and Lower Ordovician magmatism
    Ukládání VAO - geofyzikální práce ve studijní oblasti melechovského masívu
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Výsledky detailního petrografického a gamaspektrometrického výzkumu ve vybraných částech speleoterapeutické léčebny na 2.patře ložiska Zlaté Hory-jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Výsledky gamaspektrometrických měření v Javoříčských jeskyních (24-21 Jevičko)
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps