Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    titanit
Článek
    Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Accessory titanite: an important carrier of zirconium in lamprophyres
    The Al(Nb,Ta)Ti2 substitution in titanite: the emergence of a new species
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Identification of magnetic minerals by scanning electron microscope and application of ferrofluid
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Leukoxen z Hradešic u Horažďovic
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Regional-scale Cretaceous albitization in the Pyrenees: evidence from in situ U-Th-Pb dating of monazite, titanite and zircon
    Rutile-titanite mineralization from Głuchołazy (Eastern Sudetes, Poland)
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Titanit ze Žulového vrchu u Vápenné v Jeseníkách
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice