Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tournai
Článek
    Analysis of conodonts as sedimentary particles in calciturbidites and its implication for conodont biofacies interpretation
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    The conodont extinction at the Middle-Upper Tournaisian boundary
    Early evolution of the genus Eoparastaffella (Foraminifera) in Eurasia: the "interiecta group" and related forms, Late Tournaisian to Early Viséan (Mississippian)
    Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
    History of trilobite research in Moravia
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic
    Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Palynology of the Devonian (Lochkovian to Tournaisian) sequence, Madre de Díos Basin, northern Bolívia
    Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu
    Svrchnodevonské a spodnokarbonské kalciturbidity z Lesního lomu v Brně-Líšni (jižní část Moravského krasu) (24-41, Vyškov)
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna