Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    trias-střední
Článek
    Bericht 1991/92 über fazielle, geochemische und paläopedologische Untersuchungen auf Blatt 102 Aflenz
    Bericht 1992 über paläontologische und stratigraphische Untersuchungen an Brachiopoden im Wettersteinkalk des Rax-Plateaus auf Blatt 104 Mürzzuschlag
    Contribution to microbiostratigraphy of Middle Triassic of Central Eubea (Greece)
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    The first find of the dinosauria footprint in the Czech Republic (the Krkonoše Piedmont Basin) and its stratigraphic significance
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Middle Triassic Strom-Dominated Carbonate Ramp Sedimentation in the Vysoká Nappe,Malé Karpaty Mountains
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    Relationship between natural radioactive elements (Th,U,K) and Triassic carbonate lithofacies in Hronicum and Silicium of Malé Karpaty Mts
    Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Veterlín Reef Complex and Middle Triassic Basin - Platform Interaction in the Vetrlín and Havranica Nappes, Malé Karpaty Mountains
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky