Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tufit
Článek
    Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Archaeotriton basalticus (V. Meyer, 1859)(Urodela, Salamandridae) aus dem Unteroligozän von Hammerunterwiesenthal (Freistaat Sachsen)
    The Arvicolids from Arondelli-Triversa: a new look
    Correlation between the Czech and Polish part of the Upper Silesian Basin by means of horizons of pyroclastic rocks.
    Delta13C record across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Dětaň
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Extillaenus aff. advena (Barrande, 1872) (Trilobita) from the Arenigian (Klabava Formation, Lower Ordovician) of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Izochroniczna korelacja plytkowodnych osadów gipsowych w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (Ukraina, Polska, Czechy)
    Magnolien in den paläogenen Blattfloren Mitteleuropas
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Quartärer Vulkanismus in der Oberpfalz
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    A Study of the Dětaň Locality (Oligocene, Doupovské Hory Mts. Volcanic Complex, Czech Republic): Collection of Field Data and Starting Points for Interpretation
    Die Teriärflora von Hammerunterwiesenthal (Freistaat Sachsen)
    Upper Carboniferous coal tonsteins and related pyroclastic rocks in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Volcanic floras in the Palaeogene of Central Europe
    Vulkanická činnost v siluru a devonu
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru