Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    tundra
Článek
    Diversity of vegetation types and modern pollen spectra in the Western Sayan Mts., southern Siberia
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
    Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších
    Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu